ПАРАПЕТИ И ДЕКОРАТИВНИ ОГРАДИ

0
6678

В градината се използват огради с различно предназначение. Макар най-често да могат да видят класическите огради, които имат за цел да ограничат достъпа на хора, животни, прах и шум до двора или отделни части от него, не рядко могат да се видят и такива, които имат чисто декоративна или предпазна функция. Най-често използваните видове огради с непреградна функция са парапетите и декоративните огради. Парапетите са огради, които имат основно предпазна функция. Те се използват над високи подпорни стени от външната страна на стълби и на други места, където съществува някаква опасност от падане. Не рядко парапетите се поставят повече по естетични причини и като помощна опора при движение, отколкото като реална защита срещу падане. Декоративните огради имат загатващ преграден ефект, който се дължи не на техните размери  или конструкция, а на самото им присъствие. Прехода от декоративна ограда до парапет е постепенен като може да се види и средно положение, при което имаме декоративни огради около алеи и площадки, които на практика се използват и като парапет. Основната разлика между парапета и декоративната огради се състоят в мястото им на използване. Парапетите се монтират около стълби, наклонени алеи и над подпорни стени, докато декоративните огради могат да се използват независимо от алейната мрежа. Втората голяма разлика се състои в това, че парапетите са така конструирани, че при движение по тях да можем да се подпираме, държим за тях, докато това не е задължително за декоративните огради, дори да са в непосредствена близост до някоя от алеите в гадината.

Интересните решения за градински парапети не винаги са трудни или скъпи за направа.

Парапетите се използват преди всичко за обезопасяване на високи стени и дълги стълби. Кога е задължително да използваме парапет и кога можем да оставим една стълба или стена без такъв, зависи от много неща. Парапети се използват предимно на интензивно използвани места. При по-голяма градина и площи които почти не се използват парапет може и да не се предвиди, дори при висока подпорна стена, докато при интензивно използвани площи, особено ако до тях имат достъп деца, това е абсолютно задължително. Използването на парапети при по-ниски стени (под 50 см.) обикновено се избягва. Те не представляват опасност дори за децата, а снабдяването им с парапет ще засили прекалено техния ефект като създаде твърде тежък и трудно за балансиране визуално присъствие.

Ажурните градински парапети от ковано желязо са често предпочитани поради широкото използване на сходни решения на балкона и оградата на двора.

При стълбите също не е задължително при всички случаи да бъдат използвани парапети. Обикновено парапетите се приемат за необходими при високи стълби, докато при такива от само няколко стъпала, от тях няма да има смисъл. Обикновено фронталните стълби са сравнително ниски и не се нуждаят от парапети. Когато се налага поставяне на парапети на фронтални стълби те не могат просто да свършват в горния им край, затова обикновено се оформят в двата си края, така че да се получат атрактивно начало и край, които изглеждат естествени (за да се избегне получаването на отсечен ефект). При стълбите изградени паралелно на стени или скатове парапет може да се постави само от външната страна, като в този случай получаването на добър декоративен ефект е доста по-лесно в сравнение с фронталните стълби.

При наличието на стена от едната страна на стълбите, не рядко за стената се закрепват редуцирани парапети (перила), за който човек може да се придържа при движение нагоре или надолу по стълбите. Редуцираните парапети не са задължителни. При някои класически варианти, направени от мрамор или друг обработен камък парапетите често се поставят двустранно, независимо от наличието на стена от едната страна, която осигурява както защита, така и опора.  Понякога парапети се използват и около алеите, независимо че те са под малък наклон и около тях няма рязко понижение на терена, което може да се приема за заплаха. Алеите могат да бъдат ограничени с парапет от едната  и по-рядко от двете страни. Най-често парапетите в този случай се предвиждат като опора за движение на хора с двигателни затруднения и в по-редки случаи за ограничаване на достъпа до някои чести от градината.

Декоративните огради също могат да имат широко приложение в двора, но за разлика от парапетите тяхното използване е продиктувано предимно от естетически съображения. Най-често декоративните огради се използват за отделяне на площи с различно предназначение. Например, това е един от най-често използваните варианти за отделяне на стопанския сектор от декоративната градина. С невисоки декоративни огради често се ограничава достъпа до някои чести от градината. Чрез тях може да се ограничи честото преминаване през градината напряко вместо по алейната мрежа, което води до проблеми с градинската растителност и др. Често декоративните огради се използват за ограничаване на цветни площи, особено ако има опасност растенията в тях да започнат да полягат върху алеите в непосредствена близост.

Парапетите и декоративните огради са архитектурен елемент, който задължително трябва да е в съзвучие с всички останали детайли в двора. Най-добре е парапетите и декоративните огради да са от същите материали като основната ограда на двора или парапетите на къщата. В зависимост от това каква е оградата на двора може използвания модел само да се пригоди към тази  функция или да се използва съвсем друг, който ще се впише добре в цялостната ситуация в градината. Когато градинската ограда е от две части (долна монолитна и горна ажурна) можем да  използваме монолитни парапети, които ще кореспондират с долната част или ажурни, който ще имат прилика с горната.

Често при наклонени терени дворът завършва с висока подпорна стена, която трябва да бъде обезопасена с подходящ парапет.

При дворовете, заградени с високи монолитни огради е възможно, както изграждането на монолитни парапети, така и създаването на всевъзможни други решения. Това е възможно благодарение на това, че високите оградни зидове имат много по-слаб и неутрален  ефект, което дава възможност да се съчетават успешно с други видове огради, които се различават както по материал и оформление, така и по оцветяване. Когато парапетите на балконите са по-специфични като материал, конкретен модел или оцветяване,тези в двора трябва да са близки по вид. В каква степен ще се съобразим с парапетите на балконите зависи преди всичко къде ще използваме парапети и декоративни огради в градината. Когато непосредствено пред къщата има подпорна стена и се налага направата на парапет или декоративна ограда няма как да не се съобразим с тях. Когато непосредствено пред къщата има градински парапети трябва да избягваме те да са абсолютно същите като тези на балкона. Макар в отделни случаи това да създава приятен ефект (предимно когато балконите са малки), обикновено получената картина е твърде тежка.

При стръмните градински стълби парапетите са задължителни, както за да ни предпазват от падане, така и за да можем да ги използваме като допълнителна опора при изкачване или слизане.

Ограничаването на цветните площи с ниски декоративни огради е често срещана практика, но създаването на площи от високи цветя, които да бъдат ограничени от алеята с висока декоративна ограда, функционираща и като парапет може да се види сравнително рядко, макар това да е едно много добро решение за някои ситуации в не една градина.

Обезопасяването на водни площи с декоративна ограда е допустимо само в големи градини и паркове, където има много деца и домашни любимци, което създава неприемлив риск от инцидент или в случаите, когато желаем да ограничим неправомерния достъп до водата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име