• Мушката се развиват най-добре докато са млади, поради което е желателно всяка година, през втората половина на лятото или есента, да вкоренявате нови растения за балкона. Пролетното размножаване е възможно, но в този случай до есента остава по-малко време и растенията закъсняват.

  • Най-удачното време за вкореняване на нови сортове, които сте поискали от свои познати или до които имате достъп, е в края на сезона, когато растенията са достатъчно едри, за да не проличи, че от тях са вземани резници.
  • При засаждането на мушката е желателно добавянето на малко дървесна пепел към субстрата. Пепелта е богата на калий, съдържа малко фосфор и почти всички микро елементи. Най-доброто съотношение е 1 – 2 кибритени кутийки пепел на литър субстрат.
  • Дори да сте вкоренили нови растения за следващия сезон не изхвърляйте старите екземпляри. При дълбоко засаждане (така че вдървесинената част да остане в почвата) те могат да получат втори живот в градината.

  • Вдървесяняването в основата на стъблата е негативно само за зоналното мушкато и сакъзчето, докато при останалите видове (английско мушкато, индрише, стеларово мушкато, дъболистно мушкато) то не води до намаляване на декоративните качества, поради което редовното подмладяване на тези видове не е задължително в толкова голяма степен.

  • Не залитайте изцяло по често предлаганите през последните години кичести сортове. Те почти винаги имат по-слаб растеж, което в крайна сметка води до по-малък общ брой образувани съцветия за един сезон. Така често простоцветните сортове през лятото, когато достигнат достатъчно голям обем, изглеждат много по-пищно от кичестите. Това е особено вярно при сакъзчето, но се отнася и за зоналното мушкато.
  • По-старите екземпляри от английско мушкато цъфтят с изобилие от едри цветове, но растенията се оголват доста неприятно в основата. Една от най-добрите възможности за тяхното сгъстяване е засаждането на индрише между растенията. За да не избуи индришето се пензира няколкократно, така че постепенно да заеме празнината под листата на по-едрия си роднина. Тези два вида се съчетават много добре поради голямата разлика в едрината и формата на листата и цветовете.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име