Нестандартните  барбекюта от огнеупорни тухли си съперничат с художествени произведения. Eстетични и практични, те внасят персонална нотка в обзавеждането на двора. Височината на огнището може да се променя в зависимост от ръста на домакините. Най-подходящото им разположение е в някое закътано от вятъра място. При зидането на барбекюто се изисква прецизност и равномерно фугиране. Тухлите могат да бъдат с гладка, гланцова повърхност или с по-груба и набраздена. Изборът е ваш. Всички барбекюта стъпват на хоризонтална и здрава основа от бетон или настилка от плочи, павета, тухли и пр.

Откритите огнища обикновено се изграждат с прилежащ работен плот от дъски, както е показано на схемата /размерите са за тухли 25х11,5х6см/. Но можете да направите и други, по-оригинални модели.

БАРБЕКЮ ОТ ДВЕ ЧАСТИ С ПОКРИВ ОТ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

МАТЕРИАЛИ

– Гладки огнеупорни тухли /клинкер/ 25х11,5х6см – 350 бр.

– Облицовъчни клинкерни плочки с дебелина 1-1,5см за плот с размери  105х160х6см;

– Дъски 1,5см: – 8 бр. по 100х8см /за облицовка на триъгълниците от лице и гръб в горния край на барбекюто/;

– Врата с размери 70х80 см със закръгление в единия край с радиус 35см;

ПОКРИВ – обшивка от дъски 1,2см – 2 ската по 72х82см /1,2 квадратни метра/;

– 4 бр. челни дъски по 72х5х2см;

– подпори А за обшивката  – греди 6х4см – 2 бр. по 82см;

– било на покрива /столица/ – Б – 6х4см – 2 бр. по 31см;

– подпори В на билото – 4х4см –2 бр. по 33см;

– подложни бичмета 4х4см /за обшивката на покрива/ – 2 бр. по 25см.

– Битумни керемиди 1,2 квадратни метра плюс неръждаеми пирони.

-кумин –  48х25х25см от плочи ИТОНГ с дебелина 4см плюс шапка 33х33см;

–  2 БЕТОННИ ПЛОЧИ – плот под огнището 105х160см и под покрива 92х50см,

с минимална дебелина 4см: кофражни дъски 1,5см -2,5 квадратни метра; бетонов

разтвор 0,1 кубика и 13 бр. арматурно желязо 6 мм по 200см.

  • огнеупорни плочи с дебелина 4см – 70х37см и 2 бр. /с жлебове/ по 30х37см;

Грил-скара 68х35см; 2 бр. метални шини с ширина 4-5х 0,5см, дълги по 110см /огънати с радиус 35см/; метални планки – 4х4х0,5 см за подпори на скарата и 10х4х1см – за подпори на билото; 2 бр. железни декоративни панти; теракол; огнеупорна глина; свързваща смес за клинкер или варо-циментов разтвор; фугирол и лакове – за дърво и клинкер.

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАРБЕКЮТО

Долната, по-обемна част е затворена с врата и служи като „склад” за дърва, за чувалите с дървени въглища и за аксесоари. Горната, с огнището – е по-тясна. Двата сводести отвора от лицевата страна имат еднакви размери. Закръгленията им са с радиус 35 см и тухлите, които ги рамкират, се редят с разширяващи се фуги, подпрени върху метални шини. При изграждането на барбекюто, фугите между тухлите в редовете се разминават шахматно. Зида се със специална свързваща смес за клинкер, но може да използвате и обикновен варо-циментов разтвор. В този случай огнището задължително се измазва отвътре с огнеупорна глина.

След като се изгради долната част на барбекюто се прави кофраж и се излива бетонна плоча – плот под огнището. Тя е висока 4-5 см и се облицова с клинкерни плочки 1-1,5см дебели /за обща дебелина на плота 6см/. Върху нея продължава зидането на горната част на барбекюто, над която се излива втора бетонна плоча /4см/ с отвор 25х25см за комина. В бетона се фиксират стабилно вертикалните подпори /В/ на столицата. Следи се да бъдат отвесни. На 5 см от краищата на бетонната плоча се закрепват легнали гредите А, върху които ще се кове дъсчената обшивка на покрива. Върху бетона се гради комина от ИТОНГ – плочи с дебелина 4см, завършващ с шапка /33х33см/. Плочите от ИТОНГ се лепят и измазват с разтвор от теракол. Видимата външна част се боядисва с бял фасаден латекс.

Билото /столицата/ се прекъсва от отвора за комин. Всяка от двете му греди – Б – ляга върху вертикалната подпора В, зарязва се и се кове. Краищата на гредите Б, които опират до комина, се вкопават 2-3см в ИТОНГ-а и допълнително се подпират отдолу с метални планки /10х4х1см/. Последните се бетонират към комина.

За да се наковат облицовъчните дъски /8см широки/ по триъгълниците в горните краища на барбекюто, трябва да се завинтят подложни летви между гредите  А и В.  Дъските се врязват около подпорите А, които се издават напред, заедно със стрехата на покрива. Дъсчената облицовка на триъгълниците покрива част от най-горния ред тухли от лицето и гърба на барбекюто.

Накрая се наковават дъските за обшивка на покрива: оформят се два ската между билото Б и подпорите А. Върху комина, където билото се прекъсва, се закрепват подложни бичмета 4х4х25см и върху тях се кове обшивката. Работи се прецизно, за да се получи равна повърхност за битумните керемиди. Заковават се челните дъски и керемидите се лепят /с бензинова горелка или силикон/ и коват с неръждаеми пирони.

Дървената врата на барбекюто се поставя на декоративни железни панти.

За основа на огнището се използва огнеупорна плоча, а в двата й края се закрепват към тухлените стени идентични плочи. В тях се отварят еднакви хоризонтални жлебове, където влиза скарата-грил и може да се мести на различна височина.

Фугите на зидарията се запълват с контрастен по цвят фугирол, за да се подчертаят. Те са част от цялостното декоративно оформление на барбекюто, наред с „гланцирането” на клинкера със специален лак. Всички открити дървени повърхности се покриват с водоустойчив лак.

ОТКРИТО ОГНИЩЕ

То е с двуредни тухлени страници, скара-грил и скара за дървени въглища с тава под нея. Скарите  са подвижни. Те лягат върху подпори-метални планки, които се закрепват във фугите в процеса на изграждане на стените.  Зидарията на страниците се изпълнява с кръстосване  на фугите между редовете. Налага се прецизна работа, за да се поддържа ширина и височина на фугите по 2 см.

МАТЕРИАЛИ

160 бр. огнеупорни тухли – 24х11,5х6см;

6 бр. метални планки 4х4х1см или щифтове с диаметър 3см;

Скара-грил 67х35см; скара за дървени въглища в комплект с тава – 67х35см;

Свързващ разтвор за клинкер и огнеупорна фугираща смес; гланц за клинкер /може да се замени с обикновен червен грунд за метали/.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГНИЩЕТО

Най-важното в зидането на това огнище е да се спазват строго разстоянията между тухлите, т.е. размерите на фугите. Това е условието да се получат вертикални стени.

За да се съединят страниците и гърба, в прилежащите ъглови тухли на страниците се врязват гнезда по 6х6х6см. В тях влизат краищата на единичните тухли за задната стена.  /вж. черт./

Металните планки или щифтове /подпори за скарите/ се бетонират. Зидарията се фугира и „гланцира”.

ОРИГИНАЛНО БАРБЕКЮ С НАКЛОНЕН КОМИН

То е с причудлива форма, а грубата и неравна повърхност на огнеупорните тухли  допринася за необикновеното впечатление, което оставя у наблюдателя.

МАТЕРИАЛИ

  • 270 бр. тухли – 25х11,5х6см;
  • Бетонна плоча 70х130х6см: 0,055 кубични метра бетон, 1 квадратен метър кофражни дъски с дебелина 1,2см и 10 пръчки арматурно желязо 6 мм по 100 см;
  • 6-7 каменни плочи /гнайс/ с неправилни форми, ок. 20х20см, дебели 3-4см;
  • 1 декоративна каменна плоча15х15см /център на свод/;
  • Димоотвод – тънка метална тръба с диаметър 12-13см и дължина 60-70см, огъната в единия край по шаблона от чертежа;
  • Гнайс за настилка – върху бетонната основа на барбекюто – 1 квадратен метър;
  • Скара-грил 70х50см; щифтове; огнеупорна глина; огнеупорни плочки за рамкиране на долния край на огнището; огнеупорен свързващ разтвор;
  • 8 бр. метални шини 4х0,5см с дължини по 122см, огънати с радиус 39 см.

ИЗГРАЖДАНЕ

 

Бетонната основа под барбекюто се настила с гнайсови плочи в неправилна мозайка. Тухлите се зидат с шахматно разместени  фуги. Сводовете се подпират с огънатите метални шини, които за огнището се редят през десетина сантиметра една от друга. Тухлите по сводестите части се зидат с разширяващи се към периферията на кръга фуги. Центърът на долния свод се акцентира със залепена декоративна каменна плоча.

Върху иззиданата долна част на барбекюто се прави кофраж и се излива бетонна плоча – основа на огнището и комина. Плотът се разширява допълнително с каменни плочи в неравен контур. Лепят се върху тухлената стена, чиито най-горен ред е издаден напред като цокъл. При изграждане свода на огнището се бетонират щифтовете за скарата и се оставя отвор за димоотвода. Отвътре огнището се измазва с огнеупорна глина. В долния му край, по цялата вътрешна обиколка се поставя един ред плочки.

Коминът се изгражда по шаблона и в горния край следва извивката на димоотвода. Завършва с шапка от каменна плоча. При изпълнението на дъгата на комина е важно да се следи центърът на тежестта да не излезе извън основата на фигурата.

Барбекюто се оставя нарочно грубовато и малко „недодялано”, именно в това му е чарът!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име