У нас традиционно балконите са зелени само през топлата част на годината. Обикновено на пролет се засаждат едногодишни цветя, които на есен отмират. Много рядко само на отделни балкони могат да се видят съдове с теменужки, които обаче не са така атрактивни както по-едрата растителност. Единствената възможност за озеленяване на балкона през зимните месеци е засаждането на декоративни храсти (много рядко се използват дървесни видове, но тогава те са в храстовиден вид).

Естествено възниква въпроса кои видове са подходящи, какъв декоративен ефект имат те, кога да ги засадим, как да ги съчетаем с останалите видове, в какви съдове трябва да бъдат засадени и др. На всички тези въпроси ще се опитаме да дадем отговор в този материал.

На балкона могат да се отглеждат почти всички градински храсти и някои от дърветата, особено тези с по-скромен растеж. Неподходящи за балкона са всички топлолюбиви видове, които често страдат от ниските температури и се нуждаят от по-специални условия за развитие, както и видове, които през зимата нямат никакъв декоративен ефект. За засаждане на балкона трябва да се предпочитат атрактивни през зимата растения, например – вечнозелени видове, растения с интересна и ярка багра на стъблата, растения с много и ярки плодове, които се запазват почти до пролетта, растения с интересна есенна багра и бавен листопад, който се проточва до декември-януари.

Ако се замислите, повечето устойчиви растения, които могат да се отглеждат на балкона, притежават поне едно от изброените декоративни качества.

Най-силно се предпочитат вечнозелените видове, които имат и най-силен ефект. От тях се отглеждат основно иглолистните храсти и ограничено някои вечнозелени широколистни растения. Тези видове като цяло са по-взискателни в сравнение с листопадните растения, които имат декоративен ефект с баграта на стъблата, листата или със своите плодове. Като цяло по-чувствителни са широколистните вечнозелени и някои от топлолюбивите иглолистни, но все пак подходящите видове и техните сортове дават едно голямо разнообразие, което може да бъде използвано пълноценно. На балкона могат да се използват следните вечнозелени видове: казашка хвойна и нейните сортове, китайска хвойна и нейните сортове, вергинска хвойна и нейните сортове, обикновено хвойна и нейните сортове, лъжекипарис, зяпадна и изтучна туя и техните сортове и форми, клек и др.

От широколистните видове са подходящи: котонеастер дамери, лавровишня, махония, юлиянов кисел трън, различните видове винка (зимзелен), бръшлян, пираканта, кръглолистен и японски лигуструм, ароматна лоницера, лоницера нитида и пилията, грапаволистна калина, голтерия, ерика, кауна, юка  и др.

От видовете с декоративни плодове могат да се изброят доста: различните видове симфорикарпус, различните видове котонеастер, ягодовата ябълка, различните видове кисел трън, различните видове калина, каликарпата, смрадлика, аморфа (черна акация), японска дюля, глог, рус тифина и др. всички тези видове имат по нежно и слабо декоративно въздействие, което не е сигурно, защото е в пряка зависимост от плодоносенето на растенията, което пък от своя страна е свързано с качеството на грижите. Повечето видове плодоносят обилно на балкона поради ограничения обем почва и честото засушаване, което стимулира стремежа на растенията за репродукция.

Видовете с интересен цвят на стъблата и клонките са по-малко на брой и те обикновено се комбинират с останалите, така че да се получи контраст между цветовете. Като най ефектните растения с ярко оцветени стъбла у нас можем да посочим различните видове декоративен дрян, до известна степен интересен и открояващ се цвят притежават различните видове върби. Освен тези видове с интересно оцветяване са и: форзиция – жълтеникав, голият и храстовиден жасмин – зелен, керия и спарциум – зелен, филаделфус – жълт, майски сняг – червеникав, тамарикс – червеникав, юдено дърво – черен.

Декоративните храсти на балкона се засаждат рано на есен като най-подходящият сезон е началото на септември. Използват се растения, отглеждани в контейнери. Ранното засаждане е важно, за да могат корените на растението да имат време да проникнат в целия обем на новия съд. Корените спират да нарастват през октомври и по това време новозасадените растения остават по-лабилни в съдовете и по-често страдат от различни проблеми.

Ако сте се спрели на широколистни дървесни видове не бива да ги оставяте да проявят естествената си природа на растеж, а трябва да ги съкратите няколкократно до получаването на гъсторазклонен храстовиден хабитус.Първото изрязване обаче се прави на пролет, за да се избегне евентуално стимулиране на растенията да развиват разклонения през есента, които през зимата почти сигурно ще измръзнат. Освен това при есенно извършване на първата резитба новозасадените растения няма да имат никакъв ефект.

Друг важен въпрос е как да бъдат аранжирани храстите в съдовете. Аранжировката трябва да бъде съобразена с няколко много важни момента: основният ефект от тях се търси през онази част на годината, когато други растения на балкона не се отглеждат; освен през зимата повечето от тези видове са ефектни и през пролетта, лятото и есента, затова трябва да се вземе предвид и момента, в който те са най-красиви; хората, живеещи в апартаменти не могат да поставят съдовете с храсти на друго място през лятото, за да ги заместят със сандъчета с цветя, затова трябва да се предвиди място в съдовете и за цветята.

Такъв тип решения са ефектни през първите 1 – 2 години след това храстите стават по-едри и дори да ги подрязвате трудно ще успеете да ги ограничите. Тогава е препоръчително да ги засадите в градината, а през есента да аранжирате съдовете с нови храсти.

При аранжировката е важно да се комбинират вечнозелени видове с такива, които имат интересни и ярки плодове през зимата и такива, които имат ярко обагрени стъбла. Само по този начин ще постигнете красив ефект. Всички използвани в съдовете растения трябва да са сравнително еднакви по височина и да не надвишават 40 – 50 см. Това се постига чрез чести резитби основно през лятото.

Много е важно храстите да се садят в съдове, в които няма екзотични и неустойчиви на открито растения, защото по този начин се налага сандъчетата да се прибират през зимата на закрито, а храстите нямат място в къщи, където те ще чувстват много зле и могат да загинат.

За засаждане на балкона могат да се използват съндъчета, които са най-удобни и в отделни случаи, когато конкретният балкон го позволява и саксии. Съдовете, които се използват трябва да бъдат възможно най-големи за предвиденото място. По-големите саксии и сандъчета ще осигурят на първо място по-добър топлинен режим на корените през зимата, а на второ по-добри възможности за развитие на храстите, които имат по-голяма коренова система от цветята.

Субстратът, който ще се използва трябва да бъде с лек с високо съдържание на въздух. Този тип почви са много по-топли от тежките и създават по-добри условия за развитието на растенията. Ако растенията през лятото ще остават на балкона може да се използва малко по-тежка и влагоемна почва, но все пак да не се прекалява.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име