КАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ ИМА В ЕДНА ЗДРАВОСЛОВНА КЪЩА?

 

НЕДОСТАТЪЧНА ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА, СКЪПО ОСВЕТЛЕНИЕ, ГОЛЯМ ЕНЕРГИЕН РАЗХОД ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ ДНИ… ТАЗИ ТЪЖНА КОНСТАТАЦИЯ Е ОБЩА ЗА МНОГО ЖИЛИЩА.

УСЛОВИЯТА В ТЯХ МОГАТ ДА СЕ ПОДОБРЯТ. ЗАТОВА СА НУЖНИ ДОБРА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТАТЪЧНО ЖЕЛАНИЕ.

 

Предлагаме ви едно много интересно изследване на група френски специалисти – архитекти, еколози, ергономисти и психолози за компонентите в една къща, което претендира да осигури условия за наистина здравословен живот. Илюстрираната темата е от авторитетното издание Art&Decoration.

Щедрата, падаща отгоре в помещението светлина през остъклената част на покрива прави ненужно използването на допълнително осветление през деня. Изборът на здравословни материали с повишена топлопроводимост за подово отопление е добър – те запазват и разпространяват по-добре топлината в дома, което икономисва разход на енергия.

І. ВЪЗДУХЪТ В ДОМА

Замърсяването на атмосферния въздух е факт. Но напоследък се установява, че често пъти стайният въздух е по-замърсен… от градския. Констатацията е обезпокоителна, но анализирането на причините за подобно състояние на въздуха в жилищни сгради позволява да приемем адекватни решения и да променим поведението си. Липсата на движение в помещението през нощта е причина за стратификация на въздушните пластове от пода до тавана – от най-студени към най-топли. Един открехнат прозорец е достатъчен, за да се раздвижи стайният въздух.

ЗАЩО ВЪЗДУХЪТ В ДОМА СЕ ЗАМЪРСЯВА? 

Техническият прогрес през последните тридесет години, особено в химическата индустрия, осигури практични и ефикасни материали за интериора, преди дори да се установи тяхното въздействие върху околната среда и човека. Същевременно поскъпването на топлоенергията наложи изолация на жилищата, която пречи на добрата циркулация на въздуха в тях. Отвореният прозорец се превърна едва ли не в синоним на разхищение на пари. Но ето, днес разбираме, че концентрацията на замърсители във въздуха на домовете ни е по-голяма отколкото навън. Това е последица от недостатъчната им вентилация. Строителните материали, домакинската дейност – чистене, готвене, пране, както и  работите по боядисване, лакиране и всички останали на „домашния майстор” са причина за отделяне на  вредни вещества, които променят качеството на въздуха в затвореното пространство. Летливи органични съединения, прах, фибри, тютюневият дим причиняват главоболие, алергии и дихателни проблеми. Без да забравяме невидимия и без мирис, но смъртоносен въглероден  окис /СО/, отделян от непълното горене на зле регулирани отоплителни уреди /чийто пламък е по-скоро жълт, вместо да е синкав/. Трябва да се знае и че влажността в дома, макар да не е замърсител, се счита за утежняващ фактор на въздействието на вредните вещества във въздуха: идеалният процент на влага се приема между 30 и 70.

 

КОИ СА ВЪЗДУШНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ У ДОМА?

 

Най-опасните са ЛЕТЛИВИТЕ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ – химични субстанции /най-вече формалдехиди/, които се съдържат в широко употребяваните лакове, лепила, бои, дървесни плоскости, ламинати, мокети, тапети, шампоани, гел-душове, дезодоранти, дезинфектанти… и в цигарите.

РИСКОВЕТЕ ОТ ТЯХ ЗА ЗДРАВЕТО? Много от тези вещества се приемат за канцерогенни. Замърсеният въздух в интериора причинява здравословни проблеми, особено при децата, бременните, възрастните и хората с хронични сърдечни и респираторни заболявания. Известен е дори синдромът на „болните” сгради, чиито обитатели се оплакват от едно и също – главоболие, повдигане, алергии, различни възпаления…, определено свързани с продължителността на престоя в тези жилища. Болестните симптоми се появяват няколко часа след прибиране у дома и изчезват при временно прекратяване на обитаването през отпуските или уикендите.

 

ОТВОРЕТЕ ПРОЗОРЦИТЕ! Това няма да изстуди стаята за 5-10 минути през зимата! По-ефикасно е, отколкото да държите открехнат прозореца /което в никой случай не замества една добра вентилационна система/. Проветрявайте задължително спалнята сутрин, банята след къпане, холът след посещение на много гости и пушачи, по време и след всички занимания на „домашния майстор”…

 

Акарите обичат топлината на спалното бельо и завивките. Ще ограничите размножаването им като намалите с няколко градуса температурата в стаята и я проветрявате редовно. Подобно на нашите баби, оставяйте завивките и възглавниците да престояват на прозоречния перваз.

Когато боядисвате с препарати, съдържащи летливи органични съединения, е наложително да ползвате маска, да освободите помещението от всички материали, които могат да ги абсорбират – мокети, тъкани, и да проветрявате поне три дни преди да ги върнете обратно на местата им.

 КАК ДА НАМАЛИМ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА У ДОМА?

Старайте се да ограничавате употребата в интериора на глицерофталатни бои – те имат силна миризма, съхнат бавно, разтварят се в чист спирт и съдържат голямо количество летливи органични съединения. Въздържайте се да ползвате и акрилни бои – без мирис, бързосъхнещи и миещи се с вода, тъй като именно поради тези им качества помещенията след боядисване се ползват веднага, а в този момент концентрацията във въздуха на летливи органични съединения /макар и по-малка/ е в своя максимум. Алтернативата са алкидните бои, такива на база вар, ленено масло и др.  с много малко съдържание на летливи органични вещества.

В домакинството намалете броя на „модерните”, рекламирани препарати, проверявайте състава им, търсете екопродукти. Чудеса ще постигнете с обикновения домашен сапун,  оцет /идеален за измиване на стъклата на прозорците/, лимон и едра сол /за изтъркване на медни съдове, дъната на тигани и тенджери/, талк… Обърнете се към ефикасните рецепти на нашите баби.  Поддържайте изправни горивните апарати, печки, състоянието на комините, горелките на газовите уреди. Проветрявайте добре жилището си.  Помолете пушачите да димят отвън, защото биха анулирали всичките ви усилия да поддържате здравословен дом.

ЕСТЕСТВЕНО, ЗДРАВОСЛОВНО ИЛИ ЕКОЛОГИЧНО?

Трябва да изясним понятията. Естествено, натурално произхожда от природата – минерали, растения, птичи пера, овча вълна… Етикетът „натурален” невинаги е синоним на качествено и здравословно: азбестът и оловото също са от природата.  Екологичните материали имат слабо въздействие върху околната среда, от добиването до рециклирането им. „Здравословните” материали не вредят на здравето на човек и могат да бъдат естествени, екологични, но и синтетични.

 

Прозорец в банята е нещо, с което може да се прекалява. Пет минути са достатъчни за проветряване на малкото помещение.

Капандурите, през които светлината пада „направо от небето”, са и добър начин за вентилация: топлият въздух, събран под наклона на покрива, бързо се евакуира. Чрез аспирация тези прозорци създават в помещението възходящо движение на въздуха.

Качеството на въздуха в интериора е в пряка зависимост от избора на строителни материали и покрития с доказан здравословен ефект.

  СВЕТЛИНАТА – ДЕНЕМ И НОЩЕМ

Светването на лампите само с едно завъртане на ключето е ежедневен комфорт,  приеман за даденост. Но като разглезени деца забравяме, че изкуственото осветление е скъпоструващ заместител на дневната светлина, която трябва да изролзваме максимално.

Прозорците и остъклените повърхности върху покрива дават светлина „отгоре”, от зенита, без сенки, но често изгледът от тях е само към небето. Стремежът е да се инсталират възможно в най-ниската част от наклона на покрива и същевременно да се съчетават с допълнителни вертикални прозоречни отвори върху стената.

КАКВА ОРИЕНТАЦИЯ ЗА КОЯ СВЕТЛИНА?

Прозорецът със своите размери и ориентация определя количеството и качеството светлина, която ще влезе в помещението. Източните и западните изложения получават максимум слънчево греене през лятото, сутрин през източните прозорци и следобед – от западните. Последните изискват засенчване за избягване на свръхзагряване на помещението. Северните прозорци почти не ги „ вижда” слънце, но пък предоставят постояна светлина. Южните ползват максимално греене през зимата, когато слънцето е ниско. Това изложение е търсено, защото икономисва отоплението, а лятото, когато слънцето е високо, обикновените вътрешни щори помагат против претопляне на помещенията.

МЯСТОТО НА ПРОЗОРЦИТЕ

За оптимално осветление на дома се приема, че прозорците трябва да заемат 35-50% от повърхността на фасадата. Разположението на прозорците върху нея също е от значение. Колкото са по-високо, толкова повече светлината достига до дъното на стаята:  разстоянието до горния край на стъклата трябва да се равнява поне на половината дълбочина на помещението. Тук трябва да се има предвид, че ако един отвор осигурява 100% изглед навън, дограмите го намаляват дори до 45%, ако са насечени на фигури с много преградки.

Прозорците върху покрива осветяват отгоре основно стълбищата, като ги превръщат в извори на светлина, но могат да достигнат и по-долни етажи, ако се направят стъклени подове. Последните могат да бъдат прозрачни или матови, в зависимост от използваните материали.

Веднъж влязла в дома, светлината може да се „трансферира” през стените чрез вътрешни остъклени части в тях. Прозрачните стъкла дават възможност за преминаване и на погледа през стаите или обратно го спират, ако са матови.

Светлината може да циркулира между етажите благодарение на стъклените подове.

Положението на прозореца спрямо дебелината на зида определя колко светлина ще влезе в стаята. Когато отворът му е подравнен с външния край на стената се получава максимум осветление, но фасадата няма релеф. При положение на прозореца наравно с вътрешния край на стената се получава амбразура, в която има игра на сенки от съседните ръбове на фасадата.

 КАКВА СВЕТЛИНА ПРЕЗ НОЩТА?

Класическите електрически крушки и халогенните са с ниска рентабилност, тъй като превръщат в топлина по-голямата част от консумираната енергия. Флуоресцентното осветление е по-икономично, но първенството по този показател държат енергоспестяващите крушки. Добро решение е и използването на детектори за „присъствие”, които запалват осветлението само при движение на човек. Подходящи са за дълги коридори, стълбища, мазета.

За икономия, използвайте максимално дневната светлина, поставяйте огледала в близост до прозорци, за да я отразяват допълнително, избягвайте цветни завеси, които поглъщат светлината, групирайте осветителните тела към един ключ, така че да ги гасите наведнъж при излизане от стаята.

Дългите проходни коридори или стълбищата се екипират с детектори за присъствие и  устройства, които командват продължителността на осветлението.

За по-голям ефект се комбинират източници с директно и индиректно осветление.

Осветлението трябва да се съобразява и с възрастта на ползвателите. При необходимост от продължително осветление се предпочитат енергоспесяващите крушки.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име