Подходящият момент е сега преди да сме развили цветната и овощнозеленчуковата градина в двора.

Неоправдано ще е животът в градината закипи всекидневно да разгъваме и събираме маркучи, за да поливаме. При това, едрите капки от недотам съвършенните наземни разпръсквачи водят до неизбежно образуване на почвена корица. Тя определено затруднява дишането на кореновата система на растенията и те започват да страдат. За загубата на време и труд е излишно да говорим. Една модерна автоматична напоителна система ще реши веднага всички проблеми  и безспорно ще спести ценно време и немалко притеснения. Важно условие за доброто функциониране на такава система е правилното й оразмеряване.

За целта е необходимо да се знае поливната норма, която трябва да покрива изцяло изразходваната от растенията вода плюс изпаряваната от почвата. Така например, този разход за цветята е 4-5 л/м² за денонощие. Естествено е, тази стойност да варира в зависимост от сезона и биологичните особености на растенията. Не бива да се пренебрегва и мнението на специалист мелиоратор, който  да подготви работен проект. С негова помощ всеки ще може да планира какви материали ще са му необходими, за да ги закупи и изгради сам подземната автоматична напоителна система. Основната мрежа на коя да е система се състои от  подземно разположени водоподаващи (транспортни) пластмасови тръбопроводи, разпределителни шахти, както и потъващи хидранти с различен радиус на поливане и с възможно секторно регулиране.

        Предимствата на автоматичната напоителна система са безспорни:

 1. Стационарна е и не изисква да бъде нагласявана на нова позиция.
 2. Може да бъде програмирана да се включва на желан часови интервал.
 3. Има опция за незабавно спиране при евентуален природен валеж.
 4. Позволява секторно поливане вариращо от 10 до 360 градуса.
 5.  Избягва се водният стрес и се покрива площа на целия напояван обект.
 6.  Дъждовалният апарат и тръбопроводите са скрити в почвата.

                                 Схема на напоителната система                                                                                

 1. Водоизточник.
 2. Помпа.
 3. Филтър – задължителен само при капково напояване.
 4. Централен тръбопровод-не се изисква за малки напоителни системи.
 5. Разпределителни тръбопроводи-поливни крила.
 6. Изводи за  напояване.
 7. Разпределителен тръбопровод.
 8. Тръбопроводи.
 9. Дъждовален апарат.  9.a. Секторен дъждовален апарат.
 10. Зони с единично покритие.
 11. Зони покрити от два дъждовални апарата.
 12. Зони покрити от повече от два дъждовални апарата.

                                               Принцип на работа:

При подаване на вода в системата, в следствие на налягането на водната струя,  разпръсквача се изтласква  над повърхноста на почвата.

През дюзата водата излиза на много фини капки и се разпръсква като мъгла в нагласеното направление.  Дъждуването спира автоматично в зададения на програматора час, при което разпръсквача веднага се прибира. Сигналите за отваряне и затваряне се изпълняват от електромагнитни клапани за автоматичен контрол, които пък се управляват от  програматор. В зависимост от броя на напоителните участъци, можете да използват 4-6-9-12 и т.н.  секторни програматори.      Ако влагането на повече средства за материали и изграждане на системата се приеме за недостатък, то контрапункта е, че много високата надеждност и трайност, както и получаваните удобства напълно оправдават разходите, които ще се направят.

НЕОБХОДИМИ СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ДЮЗИ:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

  4. Отклонителните водовземни скоби за разпръсквачите се монтират директно.  5.Точно в центъра им, с бормашина се пробива отвор Ф 10

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име