СЕГА В СОФИЯ – СКОРО И В ДРУГИ ГРАДОВЕ

Всеки желаещ да си направи градинка пред блока може да кандидатства с проекти за подобряване на междублоковите пространства по Програма „Зелена София“ на Столичната община

Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – общинска собственост, като създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих.

С проект в програмата могат да участват всички етажни собственост в Столичната община, регистрирани в районните администрации, сдружения на собственици, вписани в регистъра и юридически лица с не стопанска цел. Средствата за финансиране на проекти за 2018 година са 500 000 лева и са определени с годишния бюджет на програмата.

За одобрените проекти кметството ще предоставя безвъзмездно дървесна и храстова растителност, цветя, тревна смеска, паркова мебел, материали за ремонт -пясък, плодна пръст, бетонови плочи, боя и др. Инструменти и машини-лопати, мотики, ножици за храсти и жив плет и др.

 

 

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име