ГРАДИНИ ПО КОРИДОРИ И СТЪЛБИЩА

0
4002

Стълбищата и коридорите, макар и помещения, в които не прекарваме много време са важни, защото преминаваме редовно през тях, от тук преминават и нашите гости, тук те получават първите впечатления за дома ни. От тази гледна точка озеленяването им е не само важно, но дори необходимо. В повечето коридори има достатъчно място за разполагане на растенията, което до някъде улеснява нашата работа. Стълбищата почти винаги са добре осветени, което пък е от значение за доброто развитие на цветята. Общата характеристика на тези две помещения е, че те са сравнително неблагоприятни за повечето видове, но при правилен подбор проблеми няма да има.

Условия, които предлагат стълбищата и коридорите:

Трудно е да определим причината, затова коридорите на повечето къщи и апартаменти да са лишени от прозорци. Една от вероятните причини е пестеливото разпределение на сградата, така че да може да побере, колкото е възможно повече помещения. В останалите случаи обикновено коридорът има само един прозорец, който позволява отглеждането на растения в близост до него, по изключение и то само в еднофамилните къщи можем да видим добре осветени коридори. При стълбищата въпросът с осветлението стои много по-добре, дори трябва да кажем, че в повечето сгради те са с цели стъклени стени.

По отношение на температурния режим,  условията също са доста разнообразни. В сградите с централно отопление те са не по-малко топли от всекидневната и кухнята, докато в еднофамилните къщи и общите помещения в блоковете често са по-скоро хладни. Основните принципи, които се прилагат при озеленяването на коридорите са подчинени преди всичко на идеята, растенията да не създават допълнителни затруднения при движението. В сила са и всички останали принципи при озеленяването в къщи, за които вече говорехме. Тъй като коридорите са сравнително малки по площ и често с не благоприятни пропорции тяхното прилагане може да даде много силен ефект, а игнорирането им да стане причина за провали. Най-важното в случая е спазването на принципа за съразмерността. В зависимост от конкретните условия могат да се разгледат следните основни случаи:

При светъл коридор могат да се направят чудеса. Тук вие можете да отглеждате почти всички растения. Поради по-стерилната обстановка в това помещение можете да разположите особено атрактивни видове, които ще бъдат по-добре експонирани и ще имат по-силно въздействие в сравнение с всекидневната или хола, където ще трябва да се борят за внимание със останалите цветя и обзавеждането. Този тип коридор се среща рядко, но там където го има той е основният зелен атракцион на дома. В светлият, коридор растенията обикновено се разполагат върху различни мебели и поставили част, от които може да са тук специално за тази цел. Разположението на растенията директно върху пода не е много популярно, защото за тази цел са подходящи едри екземпляри, които не са удачни тук.

За сметка на коридорите повечето стълбища дават точно такива условия и на тях могат де се отглеждат много цветя. Тук проблемът стои преди всичко с правилното разположение, което трябва да става така, че да не пречи на движението. Обикновено цветята се поставят на площадките между етажите, когато там има прозорци. И на стълбищата и в коридорите голям интерес представлява вертикалното озеленяване, което може да се използва при наличие на достатъчно светлина и липса на място.

Слабо осветените коридори и стълбища не дават особено добри условия. Тук ще се развиват добре само сенколюбивите видове, които са еднотипни и не много атрактивни. Честа практика е така нареченото ротиране, то се състои в поставяне на различни цвета за известно време при по-лоши условия в коридора. Щом започнат да губят декоративните си качества, растенията се връщат обратно при подходящи условия. Този метод дава много добри резултати при наличието на един зелен скелет от сенколюбиви видове, при което с малко пъстри растения можете да постигнете отлични резултати и то с малко грижи. Възможно е и използването на цъфтящи видове от букетен тип, които при хладни коридори ще имат доста дълъг ефект.

Светлите и слабо осветените стълбища често са втора родина за балконските цветя, които прекарват тук зимата. При наличието на градина много растения отглеждани в контейнери също намират подслон от зимата именно тук. Приютените цветя обикновено са в стрес от намаленото количество светлина и по-ниските температури, което води до обезлистване и влошаване на декоративните качества. Въпреки това тук има най-благоприятни условия за зимуване на тези видове и това прави стълбите особено ценни.

Със сухи цветя, клонки и шишарки можем да създадем флорални акценти.

            В тъмните коридори лишени, от какъвто и да е прозорец ротирането не дава добри резултата, защото времето, за което растенията губят декоративните си качества е в пъти по-малко от нужното им за възстановяване.  Тук единствения приемлив вариант за озеленяване е използването на  цъфтящи видове с кратък ефект, които се третират като живи букети. При тъмните коридори използваната растителност няма за цел да изпълни празните пространства, както би могло да бъде при светлите, а преди всичко да създаде малки цветни акценти, които да се превърнат във фокусни точки на отделните места.

Тъй като повечето коридори не разполагат с никакви прозорци, там дори цъфтящите с кратък ефект бързо губят декоративните си качества, затова се налага да се пребегне до някой по-специфични решения. На първо място стои използването на различна заместители на живите цветя. За тази цел са идеални пъстрите букети от сухи цветя, които поставени на подходящите места създават нужната флорална атмосфера.

Тъй като тези растения остават вечно живи, ефектът им е много близък до този на свежите букети. Много ефектни са и различните композиции от рода на икебана, които са стилни а едновременно с това и ефектни. Използването на изкуствени цветя също е допустимо, но те трябва да се използват много пестеливо, защото за разлика от естествените отегчават с прекаленото си присъствие.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име