Входът трябва да бъде добре подчертан и да създава усещане за гостоприемство. Това може да се постигне по различни начини. Често архитектите предвиждат някой архитектурни елементи, които да подчертаят входа като арки колони стълби и др., най-често обаче за подчертаване се прибягва до използването на ефектна и добре ситуирана растителност. Често освен озеленяването значение  има и конфигурацията на площите.

Прекрасен вариант за стилно и ефектно озеленяване чрез използване на прости геометрични решения.

Оформянето чрез специфично разположение на зелените площи е често използван подход. Той е част от подчертаването на входа чрез озеленяване, но може значително да засили общият ефект. Най-често специалното оформление на зелените площи се състои в предвиждането им към настилките около входа. В зависимост от конфигурацията на самата сграда, това може да има различно силен ефект. Формата на зелените площи също има голямо значение за добрият резултат. Така издължените напред площи ще имат по силно насочваща функция за погледа, като не акцентират толкова на самият вход. Обратно,  компактните и разположени близо до сградата площи ще акцентират силно на вход.

Издигната площ, в която е разположен скален кът е интересен начин да се подчертае входа на къщата.

Друг вариант за оформяне на зелените площи около входа е тяхната денивелация спрямо основното ниво. Обикновено, издигнатите площи имат осезателно по-силен декоративен ефект от равните. Издигането засилва и ефекта от формата, която площите формата им. Така изпълнени правоъгълните форми са значително по задължаващи геометрията в тях да бъде продължена и в растителните композиции. Когато искаме още по-голям ефект можем да направим издигнатите над нивото цветни площи на няколко етажа. В този случай трябва да се съобразяваме преди всичко с това, всяко ниво след първото да бъде толкова високо, че използваната в долното растителност да не скрива напълно стената, която го укрепва. Обикновено, всички етажи след първият следват приблизително неговата форма.

Освен броят на етажите и формата при издигнатите зелени площи, се взема под внимание и начина, по който ще се оформят стените, които ги поддържат. Най често се предпочита тези площи да имат същата облицовка като сградата. Това е така, поради простата причина, че в повечето случаи стените на зелените площи се свързват с тези на сградата и разликата би била дразнеща. Така зелената площ се интегрира по пълно към постройката, като освен място за отглеждане на растения се превръща и в интересен архитектурен елемент. Обратно, когато желаем да отдалечим зелените площи от сградата, можем да ги направим с облицовка близка до настилката. При този случай също могат да се постигнат прекрасни резултати и площите да подчертават идеално входа, но този вариант е малко по-капризен и ефекта ще се получи значително по-трудно.

С няколко по-едри растения лесно можете да прикриете сервизният вход.

Обикновено издигнатите зелени площи се прилагат, когато входът е над нивото на двора. Това налага комбинирането им със стълби, което създава допълнителни възможности  да направите  нещо интересно оригинално и ефектно.

Вторият и най-важен момент е използването на декоративна растителност. За разлика от останалите чести на двора, ефекта около входа трябва да е максимално изчистен и балансиран. Всяко излишество на растения и създаваното на по- големи от нужното обеми ще има обратен ефект, като акцентира върху зеленината за сметка на входа, който в крайна сметка желаем да покажем.

Семплите храстови групи са идеално решение в близост до входа и разположената пред него площадка.

Най-добрият вариант е тук да се използват иглолистни храсти с плътна и  еднообразна корона с балансиран и постоянен ефект. Ярките обилно цъфтящи растения също са добър избор, но те трябва да се използват по-внимателно, така че да подчертаят входа, а не да се конкурират за внимание с него. При наличие на по-големи площи, в тях обикновено се разполагат ниски растения, които да не спират видимостта. Цветята и ниските храсти обикновено се засаждат, така че да насочват погледа към входа, това може да стане като едноцветните петна са издължени по посока на входа или най-близо до него са засадени сортовете са с най-ярките цветове в топлата гама. Подстриганите живи плетове и бордюри също са добър избор за подчертаване на входа на вашият дом. В този случай те са с малка дължина, така че да се превърнат в интересен и динамичен елемент.

Освен входа на самата къща може да се обърне внимание и на този на градината.

Обратно на казаното до тук входът може да се прикрие с растителност, така че да бъде трудно забележим. Това се налага, когато те се използват със сервизна цел или при сгради които са в естествен и природа съобразен стил, като им придава допълнително чувство на закътаност и позволява градината да засили внушението, което искаме дома ни да излъчва.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име