Почвата е основния фактор, който определя растежа и продуктивността на културните растения, които отглеждаме в градината. Грижите от тях започват от засаждането ( или сеитбата ) и продължават през цялата им вегетация. В желанието им да се развиват нормално ние трябва да им създадем такива условия, които ще доведат до по – богат  урожай. В такива случаи на помощ ни идва незаменимата мотика. Е, понякога от нея ни излизат мазоли, но без нея не можем и затова тя е основен инструмент в нашата градина.

Почвата в междуредията на растенията и в самите редове трябва да се прекопава сравнително често, за да се поддържа повърхностния слой в рохкаво състояние. Така се предодвратява изпаряването на влага, защото се прекъсват капилярите, по които тя се движи към повърхността. По този начин слънчевите лъчи затоплят по – лесно почвата и това помага на кореновата система да се укрепи в по – голям обем,  откъдето ще извлича повече хранителни вещества.

Разрохкването на почвата има още един важен аспект – подобрява се въздушно – газовия й режим, т.е. проникващия въздух стимулира храненето и активизира дейността на полезните микроорганизми, които разграждат минералните вещества и ги превръщат в хумус, жизнено необходим за растенията.

КАКВА МОТИКА НИ Е НУЖНА

         Голямото разнообразие от мотики понякога обърква, но всеки вид си има своето предназначение, което се определя не само от вида на почвата (тежка или лека), но и от технологичната практика която предстои да се извършва.

Нека разгледаме някои от най – разпространените видове:

Универсалната чапа служи за обработка на почвата при редово отглеждане на зеленчукови култури – пипер, домати, зеле и др. С нея се прекопават междуредията, за да се унищожи плевелната растителност и да се премахне почвената кора.

Неголямата площ на трапецовидната повърхност показва, че тя е по – полезна в началната фаза на развитие на растенията и при работа на малки площи.

Малката чапа се използва при лехово отглеждане на култури, които са с тясно междуредово разстояние – лук, чесън, спанак, репички и др. С нея се разрушава сбитата повърхностна корица и се създават условия на проникване на влагата от атмосферния въздух. Освен това, с малката си повърхност, тя е удобна за зариване на внесените повърхностно торове. За съжаление премахването на поникналите плевели ще трябва да се извърши ръчно.

в) Тежкият търнокоп  е най – необходим при отвоюването на запустяли площи за градината. Той лесно ще се справи с досадните коренищни израстъци на дивите капини, шипките и с издънките на отрязаните дървета. Без него не можем да премахнем самозасялите се трънки, американския пришълец

“ Айлантус ” ( див орех ) и упоритите корени на бъза. Може да се използва и за вадене на кореноплоди ( гулии, ряпа, моркови и др.) от по – сбити почви.

г) Тежката чапа ще ни е от полза при работа с глинеси почви, които образуват буци. Тя трябва да е добре заострена, за да се  работи лесно. Разбиването на буците става с обратната на работната повърхност, набраздена част  на инструмента. Необходимо е почвените буци да се разбият на почвени агрегати не по – големи от 50 мм, за да може зеленчуковите растения да се развиват нормално.

д) Универсалната мотика е позната на всеки градинар. Тя има дъгообразно извита работна повърхност, което и позволява да навлиза с неголямо усилие в почвата. С нея се отрязват плевелите, разрушава се почвената кора и се заравят внесените торове, които подхранват растенията. Използва се основно при отглеждането на широкоредови култури – фъстъци , царевица, картофи, както и при зеленчуковите култури (домати, зеле, пипер и др.), които вече са укрепили кореновата си система (след средната фаза на развитие). Острите странични ръбове позволяват да се обработва почвата и близо да растенията.

е) Трапецовидната мотика е по – тежка от универсалната, но пък е по – производителна, защото има голяма работна повърхност. В някои райони шеговито я наричат  “ зетьова ”, защото работата с нея изисква здрави мишци. Тази мотика е полезна за работа при култури с  по – големи междуредия, при по – тежки почви и най – вече за обработка на лозя и ягодоплодни култури ( малини, къпини, касис и др. )

ж) Малката двузъба мотика е незаменима за работа на високи равни лехи, на които се отглежда разсад от зеленчуци или цветя. С нея се отрязват поникналите плевели ( те изникват първи ), а рогцата служат да се разкъса почвената коричка и да се извлечат плевелните растения. Така повърността в лехите се поддържа чиста и рохкава, което позволява на младите растения бързо да порастнат.

з) Голямата двузъба мотика се използва след пикирането на разсада на постоянно място. Нейните плоски зъби позволяват да се прокарват плитки браздички близо до корените на растенията, за да може след оросяването им влагата по – дълго време да се задържи в почвата. Така се поддържа биологичното равновесие на почвата и се спира изпаряването. От друга страна се пречи на покълващите плевели да израстнат и да задушат отглежданите растения.

и) Тризъбецът разрохквач играе ролята на малък ръчен култиватор. На по – леки почви той постепенно измества старата госпожа – мотиката. Служи за повърхностна обработка и за финно разрохкване. При нормални почви с тризъбеца се работи бързо и ефикасно, в по – тесни междуредия на зеленчукови култури, фъстъци, царевица и даже при лозята. За песъчливи почви се произвежда и вариант с пет зъба, за който се изискват и по – широки междуредия. Тризъбецът е незаменим градински инструмнет и за извличане ( събиране ) на отрязаните плевелни растения, които не искаме да оставим в редовете на отглежданите култури.

СЪВЕТ: Дълбочината на повърхностната обработка на почвата, с различните видове мотики, трябва да бъде съобразена с фазата на развитие на културното растение. За да не се повреди кореновата им система е необходимо да се осигури  защитна зона.    

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име