В ХУБАВО ВРЕМЕ ВСЕ ПО-ЧЕСТО СЕРВИРАМЕ ХРАНАТА И КАФЕТО В ГРАДИНАТА. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ТЕНТА, АДАПТИРАНА КЪМ МАСА ЗА 8 ДУШИ.

Дървената й конструкция се състои от две стойки и напречно към тях – хоризонтални подпори. В краищата им, както и на върха на стойките се закрепват метални пръти, поддържащи покривното платно разтворено. Стойките /вертикални подпори/ се закрепват в терена с помощта на бетонни тръби, забити в пръстта. Друг по-сложен вариант е първо стойките да се фиксират в дупки в пръстта и после около тях да се излее бетон в основи.

ПРАКТИЧНОТО ПРЕДИ ВСИЧКО!

Предвидено е тентата, с изключение на стойките,  да се демонтира изцяло или отчасти. При силен вятър лесно се откачат долните метални пръти, навиват се с платното нагоре до билната подпора и се привързват. Зиме е достатъчно да се прибере платното и да се извадят два винта, за да се свалят хоризонталните подпори, които се съхраняват на сухо място. Конструкцията на тентата е боядисана в подходящ за лятото бял цвят. Дървените повърхности се импрегнират срещу атмосферните въздействия. Протекцията им се подновява на всеки две години.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

  • 2 стойки по 4,5х9,5х280см;
  • 4 хоризонтални подпори по 1,9х7х127см и 2 дъски /за сглобяване на хоризонталните подпори/ по 40см дължина;
  • 3 метални пръти /обло желязо/ с диаметър 3,2см и дължини по 285см;
  • полиетиленово платно 270х295см;
  • 2 бетонни тръби /с отвори/ с външен диаметър 10см;
  • винтове 4х40мм;
  • 2 винта с кръгли глави М10 с рондели /шайби/ и крилчати гайки;
  • дървени подпорки и клинове.

ИНСТРУМЕНТИ И ПОСОБИЯ: поялник;  дърводелски екер; бормашина на стойка /свредла за дърво с диаметър 4 и 35мм/; завинтвачка; прободен трион; свредел /сонда/; нивелир; стеги; ръчен трион; телбод.

Tентата лесно се сгъва.

КРОЕНЕ НА ТЕНТАТА

1. Полиетиленовото платно се разстила наравно на земята, за да се скрои по дадения размер. За линия се използва летва, а платното се реже гладко с поялник.

2. ЗА ИЗРЯЗВАНЕ НА ПРОХОДИ В ПЛАТНОТО, В КОИТО СЕ НАНИЗВАТ МЕТАЛНИ ПРЪТИ, най-напред върху една от стойките се начертават с молив линии през 10см. Тъй като платното прозира достатъчно, тези репери ще послужат като шаблон за нарязване в него на проходите.

3. Платното за тентата се разделя на две половини по дължина: тази средна надлъжна линия се начертава с молив. След като тя се наложи върху стойката с отбелязаните репери, платното се прорязва с поялника на всеки 10см.

4. Същите прорези се правят и по двете дълги страни на платното, на 15см от долните им ръбове. След това трите метални пръта се нанизват в така оформените проходи.

ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ДЪРВЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ТЕНТАТА

5. В единия край на хоризонтална подпора се пробива отвор с диаметър 35мм, чийто център се намира на 5см от борда. С кръгъл предмет около отвора се очертава закръгление на борда, по което ще се изреже дървото.

6. По същия начин се оформят отвори в един край на всяка стойка /вертикалните подпори/, после дървото се изрязва дълбоко, за да се продължат тези отвори във врезове /гнезда/ с ширина 35мм

СЪЕДИНЯВАНЕ НА ДВОЙКИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПОДПОРИ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

7. Отбелязва се средата на една от дъските за сглобяване /тя служи за съединяване на две хоризонтални подпори/. Отбелязаният репер съвпада с края /без пробит отвор/ на една хоризонтална подпора и двете дъски се завинтват една върху друга.

8. За да се подсили сглобката, върху страничните ръбове на двете фиксирани дъски се завинтват допълнително малки подпорки. В така получената „кутия” се вкарва краят на втората хоризонтална подпора. По същия начин се съединяват помежду си и другите две хоризонтални подпори. Всяка двойка хоризонтални подпори ще се монтира перпендикулярно към стойка.

МОНТАЖ НА ТЕНТАТА НА МЯСТО

9. След като изберете къде да инсталирате тентата, забийте дървени колчета в местата за стойките /вертикалните подпори на конструкцията/: разстоянието помежду им трябва да е 2,75 метра.

10. Със свредел /сонда/ се издълбават две дупки за бетонните тръби, които са в основата на стойките. Диаметърът на дупките е ок. 10см, а дълбочината им зависи от размера на тръбите.

11. Ако не разполагате със свредел, дупките се изкопават с бел и след като бетонните тръби се поставят, се запълва около тях с пръст.

12. След поставянето на бетонните тръби, горните им краища трябва леко да спадат под нивото на терена. В тях се вкарват дървените стойки на тентата /с краищата с врезове нагоре/.

13. Стойките се блокират вертикално в бетонните тръби, като се набиват заострени дървени трупчета /клинове/. Положението им се контролира с нивелир.

14. Преди да се монтира втората стойка, се проверява подравняването й с вече закрепената. Използват се дълга дъска, стеги и нивелир. Измерва се евентуална разлика във височините на двете стойки.

15. Ако втората стойка е по-дълга, се отрязва до необходимата височина. След това се връща в бетонната тръба и блокира окончателно по същия начин, както първата.

16. Остава да се позиционират хоризонталните подпори на платното, които поддържат тентата разтворена. Започва се с металния прът на билото, който влиза в направените за тази цел врезове на върха на стойките.

17. Хоризонталните дървени подпори се фиксират към стойките,  временно със стеги. Може да се вдигнат достатъчно високо, напр. 20см под билото на тентата.

18. Металните пръти се вкарват в отворите, които вече пробихте в краищата на хоризонталните подпори, и така опъват платното по двата „ската” на тентата.

19. Стегите се свалят, за да могат хоризонталните подпори естествено да се „наместят”, опъвайки идеално платното.

20. Стегите се поставят отново, за да закрепят хоризонталните подпори на окончателните им места, докато се подготви тяхното фиксиране: в пресечните места на подпорите със стойките се пробиват отвори с диаметъра на винтовете с кръгли глави.

21. За последен път се проверява хоризонталността на подпорите, коригира се при необходимост и се поставят винтове с крилчати гайки, без да се забравя вмъкване на шайбичка.

22. Платното се затяга с телбод върху металните пръти: когато не се събира при вятър, тентата пази по-добре.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име