За да го направите първо трябва да изберете дървото като вид и форма. Каналите се пробиват по сърцевината и затова най подходящото дърво е бъзът. Той е с мека сърцевина и работата с него не е така трудна. Формата на дървото също е от значение. Тук изборът зависи от естетическите изисквания, които обаче трябва да се съобразят със законите за скачените съдове.

Необходими инструменти и материали.

Добре е клоните, които ще изпръскват водата да са на относително еднаква височина. В противен случай има опасност тя да се излива от ниските клони и да не достига до по-високите. Малките разлики във височините се компенсират с дебелината на каналите. В по-ниските изходи е добре каналите да са по-тънки, за да създават по-голямо съпротивление, а в по-високите да са по-дебели. Примерно разликите да са между фи 8 и фи 10. Но тъй като се работи върху самобитен материал цифрите не могат да се приемат като правило. Затова добре е всички канали първо да се пробият с тънки свредели и след това, когато на практика се изпробва налягането на водата да се премине към постепенно удебеляване на каналите до получаването на желаните водни акценти.

По начин може да направите много самобитни, водни акценти

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име