Всички двугодишните се засаждат на постоянно място през есента, но те започват да цъфтят едва през пролетта, след като са „преспали”  и укрепналпод снежната завивка.  Голяма част от многогодишни цветя също се разсаждат през есента и първият им цъфтеж настъпва след  каето е протекал този процес на температурна адаптация. А това  прави технологията им на отглеждане през първата година сходна с тази на двугодишните.  При тях обаче  това е в сила, само когато те се размножават чрез семена.

Често един и същи вид може да се размножава вегетативно и чрез семена. Вегетативното размножаване се извършва чрез разделяне на старите туфи или резници и обикновено се предпочита пред семенното, поради по-бързото развитие на новите растения. Макар и рядко не липсват и видове, които въпреки че са в апогеят си през пролетта започват цъфтежът си още през есента като теменужката и по-рядко силенето.

Схемата на засаждане на двугодишните и многогодишните цветя зависи изцяло от видовите и сортови специфики, а при аранжирането на площите няма почти никакви ограничения, често дори късно цъфтящите двугодишни видове могат да се предвидят като част от групи с летни цветя, които ще бъдат засадени чак през пролетта на следващата година.

Таблица 1. Най-често срещаните двугодишни цветя.

Име на цветето Височина м. Месец на засяване месец на засаждане Варианти за разсад. К – контейнер Г –гол корен, Д – директна сеитба. Месеци на цъфтеж
азарина 3 ІV – V ІХ – Х К, Г V – Х
Граддинска ружа 1 – 2,5 V ІХ К, Г VІ – VІІІ
Декоративно зеле 0,2 – 1 VІІ – VІІ ІХ -ХІ К, Г Листно декоративно
Дигиталис 1 – 1,5 V – VІ ІХ – Х К, Г ІV – VІ
Енотера 50 – 1 V – VІ ІХ – Х К, Г V – ІХ
Ерингиум 0,5 ІІІ – V ІХ -ХІ К, Г V – Х
Ешолция 0,3 – 0,5 VІІІ – Х ІХ – ХІ К,Д V – VІІ
Камбанка 1 ІV – V ІХ – Х К, Г ІV – V
Кученце 1 ІV – V ІХ – Х К, Г V – Х
Линария 1 VІ – VІІІ ІХ – Х К,Д ІV – VІ
лопен 1 – 2 V – VІІІ ІХ – Х К, Г V – ІХ
Мак 1 – 1,2 VІІІ – ХІ ІХ – ХІ К,Д ІV  – V
Матиола 0,8 V – VІ ІХ – Х К VІІ – VІІІ
Незабравка 0,2 – 0,3 VІ – VІІІ ІХ – Х К, Г ІІІ – V
Паричка 0,2 VІ – VІІІ ІХ – Х К, Г ІІІ – V
Рудбекия 1 ІV – V ІХ – Х К, Г VІІ – Х
силене 0,4 V – VІІІ ІХ – Х К, Г ІV – VІ
Теменужка 0,2 VІ – VІІІ ІХ – Х К, Г ІХ – ХІІ ; ІІ – VІ
Топ карамфил 0,6 V ІХ – Х К, Г V – VІІ
Шибой 0,5 V – VІ ІХ – Х К, Г ІІІ – V

 

Таблица 2. Някой многогодишни видове, които размножени от семена през първата година имат технология на отглеждане сходна с тази при двугодишните.

Име на цветето височина Месец на засяване месец на засаждане Варианти за разсад. К – контейнер Г –гол корен, Д – директна сеитба. Месеци на цъфтеж
Алисум 0,2 V – VІ ІХ – Х К, Г V – VІІІ
Анхуза 0,8 V – VІ ІХ – Х К, Г ІV – VІІІ
Арабис 0,3 V ІХ – Х К, Г ІІІ – ІV
Асклепиас 1,5 – 2 Х – ХІ ІХ – ХІ К, Г V – VІ
Гайлардия 0,7 ІV – V ІХ – Х К, Г VІІ –  Х
Гипсофила 1 ІV – V ІХ – Х К,Д VІІ – VІІІ
Делфиниум 1 – 2 V – VІІ ІХ – Х К, Г VІ – Х
Едраянтус 0,15 V – VІІ Х – ХІ К, Г V – VІ
Ехинацея 1 І  – V ІХ – Х К, Г VІІ – ІХ
Ехинопс 1 – 1,5 ІV – VІ ІХ – Х К, Г VІ – Х
Иберис 0,10 – 0,25 ІІІ – V ІХ – Х К, Г ІV – VІ
Кандилка 0,5 V ІХ – Х К, Г ІV – VІ
Лимониум 0,5 ІІІ – V ІХ – Х К, Г VІІ – ІХ
Лупинус 1 ІІІ – V ІХ – Х К,Д V – VІ
Омайниче 0,6 V ІХ – Х К, Г ІV – VІІ
подрумче 1 ІV – V ІХ – Х К, Г V – Х
Примула 0,15 – 0,20 VІ – VІІІ ІХ – Х К, Г ІІ – V
Равнец 1 – 1,2 ІV – VІІІ ІХ – Х К, Г VІ – Х
Салвия 1 ІІІ – V ІХ – Х К,Д V – VІІІ
Циклама 0,1 – 0,15 ІІ – ІІІ VІІІ – ІХ Г ІХ – ХІ

 

Забележка: и в дивете таблици са визирани само двугодишните и многогодишните видове от даден род, например в род салвия има и едногодишни видове имащи коренно различна агротехника. някой цветя като рудбекията, шибоя  и кученцето например са посочени като двугодишни, макар да могат да се развиват без проблем и като многогодишни, това е така, защото младите растения са много по-ефектни и в практиката обикновено се подменят през две години.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име