Има различни мнения кога е най-добре да се извършват поливките, обикновено всички се обединяват около две мнения – сутрешно и вечерно поливане. И двата варианта имат своите предимства и недостатъци.

Сутрешното поливане е добро защото почвата в сандъчетата се е охладила през нощта, така първоначалното изпаряване и образуване на конденз (роса) е сравнително малко в същото време до покачването на температурите през деня има твърде малко време, за да могат растенията да възстановят тургура си.

Отглеждане на растенията в съдове с двойно дъно. Във втория съд има известно количество вода, което може да се усвои от почвата по капилярен път. Този метод е много елементарен, но при повечето саксии и сандъчета се реализира трудно.

Обратно вечерното поливане е свързано с рязко понижаване на температурата на почвата и значително първоначално изпаряване, което обикновено се превръща в роса. Растенията обаче имат достатъчно време да се възстановят напълно до сутринта, така че в началото на новият ден да бъдат напълно свежи. В практиката по-добри резултати е показало вечерното поливане, росата, която е основният проблем не е чак толкова голям недостатък, поради две причини, първата е, че тя също има значение за възстановяване на свежестта на растенията и втората, че малкият обем от растения, разположен на балкона може да задържи роса само при тихо и хладно време.

Често при домашните растения се прилагат така наречените вакуум бутилки. Те представляват обикновено бутилка от минерална вода чиято капачка има малка дупка. Поставена с капачката надолу бутилката изпуска толкова вода, колкото е необходима. Недостатък тук е малкото количество вода в бутилката, което на балкона е достатъчно за не повече от един два дни.

Оптималното време за поливка е 2 до 4 часа след като слънцето е спряло да огрява балкона, в зависимост от изложението това може да бъде в различни части на вечерта, но обикновено е около е 22 – 23 часа за лятото. За пролетта и есента когато денят е малко по кратък около 21 часа. Поливането още в късният следобед също е допустимо, но само ако слънцето вече не огрява балкона. На северните балкони може да се извършва поливка по всяко време на денонощието със сравнително еднакъв ефект.

Често се прилага и класическият вариант за поливане чрез връв с добри капилярни качества (най-добре памучна), която с едната си страна е потопена във съд с вода а с другият си край е зарита в почвата на сандъчето. По връвта се пренася известно количество вода, което зависи от разстоянието и от влажността на почвата. методът е много добър, поради това че е лесен за изпълнение и може да се осигури достатъчно вода за повече време.

Начинът на поливка зависи  от степента на изсъхване и вида на използваният субстрат. Най-ползотворни са поливките при леко влажен субстрат, когато той е в състояние да поеме най-много влага. При силно изсъхване дадената поливка се оползотворява слабо, което засилва още повече негативният ефект от жаркото слънце и високите температури. В това отношение най-опасни са субстратите съдържащи торф и много органично вещество, които за да набъбнат се нуждаят от повече време. При всички случаи поливката се прави в зависимост от субстрата. В случаите на прекомерно изсушаване при бавно мокрещи се субстрати се налага потапяне във вода за 10 – 15 минути до половин час. При останалите субстрати е препоръчително поливката да се прави на 2 до 3 пъти през 10 – 15 минути, по този начин почвата е в състояние да поеме значително по-голямо количество влага. Подобна поливка може да се извърши веднъж седмично за подобряване на водният режим на растенията.

На пазара се предлагат сандъчета, които могат да се заредят с вода, която да подават постепенно на растенията.

Количеството на поливката трябва да бъде такова, че да позволи изтичане на вода в подложката. Тъй като почвата има капилярни свойства тази вода не бива да се изхвърля за разлика от саксиите в къщи, защото за кратко време тя се поема от почвата и подложката остава празна.

Тъй като поливането е най-критичният момент при отглеждането на растения на балкона, трябва да обърнем внимание и на различните варианти за осигуряване на влага за по-продължителен период. Те са ценни както при случаите, когато не сме в къщи така и при ежедневната поливка, като гарантират сравнително постоянна и висока влажност на почвата в сандъчетата и саксиите. Можем да посочим следните по лесни и често използвани методи.

Напоителна система на балкона има много разработени варианти. Принципът е, че към близка чешма се свързва дозиращо устройство, което подава водата към тръбопровод с къпкъпускатели при всяко сандъче или саксия

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име