Завършената градина обикновено изглежда като едно единно пространство или като съвкупност от такива, които имат силна връзка помежду си. Правилното определяне на местоположението на отделните площи в градината е от основно значение за удобството и функционалността на градината, така както е вътрешното разпределение на жилището.

Основните обекти, които могат да присъстват в градината са:

Патио. Патиото е един от важните елементи в градината. То има различни вариации, които у нас се наричат по различни начини, но най често се използва името сайвант.

При по-малки по площ дворове по-голямата част може да бъде заета от патиото и другите използваеми площи, но това трябва да стане, така че целия двор да бъде сравнително равномерно гарниран със зеленина.

За да създава комфорт на семейството и условия за пълноценна почивка то трябва да бъде на най-тихото и спокойно място, защитено във възможно най-голяма степен от външни погледи.  Когато в градината има други обекти като барбекю, чешма и др. е задължително те да са в близост до него и да са лесно достъпни, защото се предполага, че ще бъдат нужни за хората именно докато те са тук. Освен всичко останало патиото трябва да бъде така предвидено, че през лятото да не се огрява от слънце през деня по-късно от 9 – 10 часа. Ако няма подходящо изложение трябва да се вземат мерки за постоянно засенчване чрез растителността.

Перголата освен като декоративен елемент може да бъде използвана за покрив на патиото.

            Беседка. Беседката изпълнява функции много сходни с тези на патиото с тази разлика, че класическата беседка дава много по-малко удобство на почиващите и обикновено не се използва толкова често. При разположението й трябва да се спазват същите изисквания като при патиото, но с тази особеност, че тя не може да се изгражда на границата на обекта или до постройка, а трябва да се постави на място, което да и дава сравнително голяма независимост.

Патиото трябва да бъде разположено в най-спокойната част от градината.

           Лятна кухня. Тя е един традиционен елемент в нашите дворове. Има много близка функция до патиото, но за разлика от него тя не служи само за почивка, отдих и евентуално за хранене, а позволява тук да се готви и да се извършват различни дейности по приготвянето на зимнината. За разлика от патиото лятната кухня има много по-големи ограничения при избора на място. Те са свързани основно със задължителното присъствие на чешма, тръбопровод и канализация.

Водните площи трябва да се позиционират, така че да се виждат от най-оживеното място в градината.

            Басейна, както и другите елементи на градината разгледани до сега е желателно да се разполага на спокойни и най-важното защитени от погледа места. За предпочитане е басейнът е да бъде разположен така, че да не граничи с други обекти. Той трябва да се изгражда по възможност на най-слънчевите места, което ще гарантира бързото затопляне на водата и възможността за по-пълноценното му използване. Басейнът е сравнително скъпо съоръжение, което не е по възможностите на всеки. Това не означава че вие не можете да го предвидите за изграждане в бъдеще. В такъв случай трябва да подсигурите удобна връзка на ВиК системата на къщата с мястото, което сте определилли. Задължително трябва да извършите озеленяването, така че то да позволи безпроблемното влизане на техниката по изкопните дейности и изнасяне на почвата.

Пътеките трябва да бъдат проектирани, така че да заемат колкото се може по-малко място и да са колкото е възможно по-близки със стила на сградата и останалите архитектурни елементи.

            Пътеките се проектират чак след като са известни местонахожденията на всички останали обекти в двора. Те трябва да са така разположени, че да свързват входа на парцела с входа на къщата и къщата с всички останали обекти в двора. Пътеките трябва да се степенуват на първоразредни, второразредни и треторазредни, с което се пести пространство и материали без това да е за сметка на удобството. Първоразредните пътеки свързват входа на парцела с този на къщата, къщата с патиото, къщата с басейна, ако такъв е предвиден. Те трябва да са достатъчно широки, за да може двама души да се разминат спокойно. Второстепенните пътеки са по-тесни. Те трябва да се използват за връзка на второстепенни обекти с къщата или с обекти, свързани с нея с първостепенни пътеки. Второстепенните пътеки се използват за осигуряване на връзка до беседки, сервизни площи и др. Третостепенните пътеки са най-тесни и обикновено те са маркирани само с отделни плочи в тревата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име