Един среден двор с площ от около 500 м2 и правоъгълна форма (20 Х 25 м) ще има ограда с дължина около 90 м. това е много място, което не бива да оставяме неизползвано. Има много варианти за озеленяване на оградите като за тази цел най-често се използват различни катерливи видове, рози и др., но ние ви предлагаме нещо много по-интересно и в същото време полезно. Да отглеждаме овощни дървета по оградата. Това не е трудно или невъзможно.  Използват се компактни формировки, които се нуждаят от подпорна конструкция, като в случаят оградата изпълнява тази функция.

Добре формираните дървета са ниски и освен по оградата могат да се използват и за преграждане вътре в двора.

              Най-подходящи за отглеждане на овощни дървета са телените огради (телена мрежа), които са  достатъчно здрави и същевременно не са твърде скъпи и красиви, което е безсмислено имайки предвид, че тя ще останат зад дърветата. Оградите по които ще отглеждаме овощни растения трябва да е в състояние да понесе тежестта им, затова използвате масивни колове, които в основата си са закрепени за монолитна основа. Важно предимство на този начин за отглеждане на овощните е, че те изкуствено се подържат с малки размери, което прави отглеждането им непосредствено до съседният двор възможно.

Ако сте решили да направите оградата си истинска овощна градина трябва да знаете, че не всички видове могат да се отглеждат по този начин, татова са подходящи преди всичко едроплодните овощни като круша, ябълка и дюля, при прасковите също е възможно отглеждането по този начин.

Ако се върнем отново на това, че един среден двор има около 90 м. огради и разстоянието на засаждане е между 1 и 3 метра в зависимост от вида сорта и избраната формировка. Това означава, че ако аранжирате цялата ограда с овощни дървета ще можете да имате в двора си от 30 до 90 растения, като в същото време тя няма да заемат почти никаква площ. Това ще ви даде възможност в една малка градина да отглеждате голямо разнообразие от овощни и дори да създадете конвейер от зреещи един след друг сортове. По този начин освен възможността да отглеждате повече овощни ще ви остане и повече свободно място и за останалите растения, които обичате като цветя декоративни дървета, храсти и зеленчуци.

Компактните овощни насаждания са и отличен декоративен акцент за всеки двор.

                Какви формировки можем да използваме ?

Палметата е най-известна на овощарите. Тя е непрекъсната плодна стена от преплитащи се клони, с красиви цветове напролет и вкусни плодове през лятото и есента. Подходяща e за  круши, ябълки, дюли и др.

Височината на плодната стена е в зависимост от броя на етажите които формираме. Дърветата имат централен клон (водач) и няколко етажа от по два скелетни клона, насочени срещуположно по посока на реда. На слаборастящи подложки и сортове се формират най-често 4 етажа. Разстоянията между етажите е 50-80 cm. Скелетните клони се наклоняват на 45о спрямо хоризонталата. Обикновено дърветата се прикрепят към изградена телена конструкция. Можем да оградим целия двор с един или два  реда палмети от различни овощни видове или само от един вид.

♦ При системата Буше Томас се използват по-нискорастящи сортове и подложки. Стъблото се формира  много ниско (30-50 cm). Системата изисква телена конструкция от 3 реда тел. Първият е на височина 70 cm, а следващите през 80-90 cm. Дърветата се засаждат две по две полегнали срещуположно. Върху всяко дърво се оформят по 3-4 скелетни клона ориентирани противоположно на полегналото дърво.

Скелетните клони не се съкращават до окончателното формиране на короната, а се превързват към телената конструкция. Когато искаме да отслабим растежа, навеждаме скелетните клони по-рано. Скелетни разклонения няма. Системата прилича на рибена кост. Така формираният жив плет изолира стопанските постройки, зеленчуковата градина или торната яма.

♦ Системата Драпо Маршанд наподобява развети, забити в почвата знамена и може да се прилага при всички овощни видове. Подходяща е за маркиране на централните пътища в градината. Дърветата се засаждат поединично, полегнали в една посока, приблизително под ъгъл 45о. На срещуположната посока, от израсналите разклонения върху ствола, се формират 4-5 скелетни клона, като най-долните са най-дълги и дебели. Те излизат почти под прав ъгъл от стъблото и се завързват за телената конструкция, състояща се от 3-4 реда тел. Скелетните клони не се съкращават до пълното формиране на системата. Количеството на обрастващата дървесина се поддържа в равновесие чрез филизене,  наклоняване и зимна резитба.

♦ Със системата Лепаж се формират красиви форми от „люшкащи” се наляво и надясно скелетни клони. Растенията се засаждат полегнали в една посока и се завързват за първия тел на конструкцията.

В участъка на най-изпъкналата им част се оставя един от покаралите клони, който се извива в срещуположна посока и се завързва за втория тел. От него (пак в най-изпъкналата му част) покарва разклонение, което се извива в другата посока и се завързва за третия тел. Обикновено се изгражда телена конструкция от 4 реда тел. Няма скелетни разклонения, а само обрастваща дървесина.

♦ Праскови, кайсии, сливи, череши, бадеми и др. може да се засаждат групово в тревните площи, като се формират закръглено, чашовидно, конусовидно или вретеновидно, а разположени по оградата – да изградят плодна стена. От тях могат да се оформят и чадъри.

Красиви са плачущите форми на черниците, използвани като солитери или съпровождащи главните пътища. Дрянът се засажда самостоятелно, но с него се формира и средно висок красив жив плет. Закръглени форми се осъществяват лесно при смокините.

Възрастни плододаващи дървета от ябълка, формирани като вретено

♦ Касисът, малините, къпините и аронията могат отлично да служат за ниска ограда. Къпините без бодли могат да се разполагат и върху беседките, входните врати, до каменни огради и др. Актинидията е много красива оформена асмовидно.

♦ Ягодите участват при изграждането на красиви каскади, маскират неприветливите каменни огради или се засаждат даже под асмите.

Гъсто засадени ябълкови дървета присадени върху слаборастяща подложка, формирани като вретено.

Всяко дърво е една малка вселена с безгранични възможности. Използвайте ги, за да създадете красота в двора и храна за цялото семейство.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име