МАЛКИТЕ ЕКСТЕРИОРНИ ПРОСТРАНСТВА

0
2085

Когато терасата ни е върху етажната или гаражната плоча  е немислимо да говорим за градинско озеленяване и планиране в реален мащаб.  Това са малки екстериорни пространства, които подлежат на интегриране към същинската част от дома. Този вид площи обикновено се решават като кът за отдих или мултифункционална стая на открито. При този вид екстериорни пространства планирането озеленяването и обзавеждането не се различава по почти нищо от този на балкона, с тази разлика, че тук обикновено има малко повече пространство за растителността, а освен това можем да засадим част от нея директно в зелените площи, ако има отредени такива.  Ще се спрем на идеята за озеленяване на подобен вид площи изцяло с растения отглеждани в съдове, което често се налага, като в същото време е и много ефектно.

Плоският покрив на гаража се използва  като разширение на двор, но на друго ниво. Освен това над нивото на този покрив е реализирано още едно съвсем малко ниво,  от което се открива хубав изглед. Освен това тази  площадка създава допълнителна, просторна площ.

Тъй като при много жилища тези малки площи са ценни не само като място за отдих, но и за различни други цели озеленяването им с растения в съдове дава неограничени възможности за промени и дори за освобождаването им, когато растенията по някаква причина пречат. Тази гъвкавост на решенията със саксийни растения са основният им позитив, макар че и по-лесното контролиране на обемите на зеленината  също е важно.  растенията в саксии изглеждат по ефектно от тези засадени директно в градината, което се дължи на повдигащият ефект, който съдът има, както и поради по-доброто открояване на всеки отделен екземпляр.

Подбрани са предимно наситено зелени иглолистни с целогодишен ефект, които са много сполучливо допълнени от големите ярки обеми на керамиката.

Препоръчително е растенията в малките открити площи да се засаждат в средни до големи по обем саксии. В показаният от нас двор доминират  интересни по форма глинени съдове, но въпреки това повечето растения са засадени в саксии. Най-добри за отглеждане на растения на открито са керамичните, каменните и бетонни саксии, поради по- добрият температурен режим, който поддържат. Големината на самите съдове зависи от размера и вида на използваните растения. Много е важно да подчертаем, че за разлика от интериора в екстериорните площи можем да използваме и съдове, които са диспропорционално високи спрямо отглежданото в тях растение с цел да го изнесем по- високо, като така засилваме неговият декоративен ефект.

Подборът на растенията и тяхното разпределение във площта се подчинява на същите принципа, както озеленяването в интериора като основният ефект се създава с рамката от саксийни групи, докато малък брой солитери могат да бъдат използвани на отделни места като акценти. В прекалено малките площи обикновено няма място за разгръщане на типичната схема и там не рядко солитерите се превръщат в част от саксийните групи, за да не пречат, изнесени напред или на страни от растителен обем. Тук е задължително да припомним, че при озеленяването на малки пространства е желателно да предвидим пъстрота на използваната растителност като включим елегантни вечнозелени растения с постоянен обем, красиви  пъстролистни видове и форми, както и достатъчно цъфтящ обем. Съотношението между тези три елемента най-общо ще определи излъчването, което ще има цялата площ. В случая са подбрани предимно наситено зелени иглолистни с целогодишен ефект, които са много сполучливо допълнени от големите ярки обеми на керамиката.

Важен момент при малките площи от този тип е нуждата от възможно най-рационалното използване на пространството, като в същото време в нея трябва да се намери място и за достатъчно растителност. Често, именно, този стремеж да се сдобием с достатъчно зелен обем, който да съберем на възможно най-малка площ е причина да насочим към двора озеленяването на балкона, това по- первазите на прозорците или на други подходящи за озеленяване места, които имат ограничени възможности за използване за други цели. В много малки площи като тази решаващо значение за създаденият зелен обем могат да имат различни лиани или добре формирани храсти покриващи стените на къщата или оградите. Подобен ефект тук има асмата намираща се в непосредствена близост до  представяният екстериорен кът.

Растенията в саксии изглеждат по ефектно от тези засадени директно в градината, което се дължи на повдигащият ефект, който съдът има, както и поради по-доброто открояване на всеки отделен екземпляр.

Подборът на растенията за едно такова решение трябва да бъде добре обмислен и от гледна точка на съхраняването им през зимата. Най-добрият вариант е да се спрем на растения, които могат да презимуват на открито, както и на едногодишни видове, които се презасаждат всяка година. Ако в двора използваме много растения, които се налага да зимуват на защитено от студовете място, това може да се окаже непосилно дори за хора с  много голямо жилище, защото обикновено част от растенията на балкона и от первазите на прозорците също се прибират .

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име