Задача на всяка градина е да бъде естетична и за околните, за тези, които просто преминават край нея. Изолираните и обърнати изцяло навътре градини са много голяма рядкост. У нас най-често затворените градини са характерни за някои селища в равнините райони, чиито дворове са заградени с високи плътни зидове.

Отвореността на градината е нещо колкото разкрасяващо улицата, на която се намира тя, толкова и самата нея. При една отворена градина могат да се създадат много по-дълбоки перспективи, особено ако на улицата, към която се отваря има улична растителност или се виждат други интересни обекти.

Когато градината е отворена към заобикалящите я обекти то предният план, който се възприема отвън, се превръща в лицето на градината. В зависимост от степента на отвореност, наличието на ограда, нейния тип и използваната растителност, градината може да изглежда много по-различно, независимо от това каква е вътрешната подредба. Затова е желателно да се обърне по-специално внимание на специфичните елементи, които могат много силно да повлияят на външния вид на градината, да я направят атрактивна, без това да е свързано обезателно с цялостно ориентиране на градината навън.

 Градина с лице от рози и цъфнали многогдишни и едногодишни цветя е класически вариант. Той не е много капризен от композиционна гледна точка, но съществува и известна опасност от това да изглежда твърде обикновен, ако не осигурите атрактивни съчетания на багри и растения с дълъг цъфтеж.

            Един от най-важните елементи на озеленяването в предната част на градината, предназначено за наблюдателите отвън е озеленяването на оградата. Растенията по оградата трябва да създават допълнително декоративно въздействие. Добре е – не да покриват, а да накъсват изгледа към вътрешността на градината, като оставят зрителни „прозорци”. По оградата могат да се използват както листно декоративни, така и цъфтящи видове. Композициите могат да бъдат по-семпли, когато желаете погледът да продължи навътре към останалата част на градината и обратно, когато желаете, въпреки че градината е отворена, погледът спонтанно да се задържа върху първата линия на градината, използвайте по-ярки и красиви растения. При градини, оградени с различно високи, плътни монолитни огради, за да намалите визуалното напрежение, което те създават отвън, можете да прикрепите към тях различни конструкции, за да ги покриете с растителност. Тук е допустимо цялата площ на оградата да се покрие с растения, но е желателно да се комбинират няколко различни вида, така че да се избяга от монотонността и еднообразието.

          Освен оградата много важна функция изпълнява и растителността пред и зад нея. Растителността пред оградата е възможна само, когато предварително е предвидена площ за отглеждане на цветя пред нея. Такава площ обикновено има на по-широките улици и ограничено на някои по-спокойни места. Тези площи са изключително благоприятни от ландшафтна гледна точка, защото разположената в тях растителност, макар на практика да е извън градината, е нейно продължение. Най-често пред оградата се използват едногодишни и многогодишни цветя и по-рядко се правят смесени бордюри с ниски храсти, които са по-ефектни, поради запазване на растения в площта и през зимата. Цветята, използвани на това място, трябва да са по-ниски. Когато оградата има монолитен фундамент средната им височина не бива да го превишава значително, а когато оградата няма плътна основа или тя е много малка, не бива общия обем на растителността пред нея да надхвърля оградата с повече от 1/3.

 Използваните пред оградата растения трябва да имат разнообразна форма и височина. Посочените зависимости за височината са в сила за основната маса от растения, но разположените в предната част на групата растения могат да бъдат значително по- ниски, а на отделни места, непосредствено до оградата, може да има отделни групи от по-високи растения. Добре подредените цветни площи пред оградата и растителността по нея, ако са добре подбрани и съчетани трябва да очертаят красиви прозорци, през които да се виждат отделни части от градината. Така оформеното лице може да бъде истинска атракция и през летните месеци да стане основния елемент от градината.

Лицето в битов стил също може да бъде интересно решение. За да засилите внушението трябва отделните архитектурни елементи и оградата да притежават различни елементи, характерни за дворовете и сградите в миналото. Растенията се използват много по-свободно като се стремим да създадем по-естествени композиции, които съответстват на цветните лехи в селските дворове и на небрежно, растящите храсти и лиани. Допълнително може да засилите чара на битовия стил като използвате различни предмети и аксесоари.

            Растителността, разположена  зад оградата, поема функцията, която би трябвало да изпълняват цветята пред нея, когато няма възможност да се засадят такива. Те ще са ефективни при ограда без монолитна основа или с ниска такава. Като цяло ефекта от цветята намалява, защото остават зад оградата, която доминира на преден план. Използването на цветя непосредствено до оградата с цел да създадат по-красиво лице на градината гледана отвън е стара традиция у нас.  Цялостната картина в предната част на градината се получава чрез комбинация от различни растения, лиани, храсти и цветя, а понякога дори от дървета. Съчетаването на тези елементи не е лесно, но при успех ефектът е много добър и градината ще изглежда много добре от страни.

Високата монолитна ограда затваря напълно градината. Спокойно може да я раздвижите като засадите пред нея различни храсти и интересни растения. Ефектът ще бъде толкова по-голям, колкото е по-голям растителният обем пред стената, но разбира се, без да се прекалява. За доброто декоративно въздействие има значение и използването едновременно на листни декоративни и цъфтящи растения. Различните аксесоари и интересно оформени растения също ще допринесат за красивото излъчване на така създадената картина.

Когато дворът е заграден с висока монолитна ограда, която го затваря, но тя самата е добре художествено оформена от външната страна, растителността трябва да бъде така използвана, че само да подчертае и засили първоначалната идея на оградата, без да се стига до доминиране на растителността в композицията. Декоративният ефект тук ще се получи не толкова от използваната растителност, а от добре обмисления първоначален проект на оградата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име