Детските площадки в частните дворове са интересен и много атрактивен за малчуганите елемент.  Те заемат сравнително малко място, ако е оптимизирана още в етапа на проектиране. Различните съоръжения за игра имат сравнително високи цени, но голяма част от тях могат да бъдат направени лесно от самите нас, което позволява създаването на една пълноценна детска площадка на сравнително ниска цена.

Често при направата на детски площадки в двора се пренебрегват изискванията за антишоково покритие, валидни за детските площадки в обществените площи.

Разположението на детската площадка в двора трябва да се съобрази с основните обекти като входа на градината, входа на къщата, мястото на което е разположен къта за отдих или близките по функция обекти като лятната кухня и др. Трябва да се търси такова разположение, че  достъпът до детската площадка от къта за отдих или лятната кухня да е бърз, така че да можем да контролираме и предпазваме детето от евентуални беди от това място.

Комбинираните детски съоръжения са предпочитани за домашната градина, поради съчетанието на много различни атракциони в едно компактно тяло.

Не е желателно детският кът да е разположен в предната част на двора, поради по-силната запрашеност и  високите нива на шум. Макар у нас все още да не е масово наложена нагласа, в повечето развити страни закътаното разположение на детската площадка се търси и поради нежеланието непознати хора да могат да гледат децата, докато те си играят.

Детските площадки притежават богат набор от съоръжения  за игри, но при домашната площадка те трябва да бъдат ограничени до няколко, като изборът се съобразява основно със средствата, които можем да отделим и от възрастта на децата. Колкото по-малко средства можем да отделим в това начинание, толкова повече от уредите трябва да направим сами.

При площадките, проектирани за игра на много деца, съоръженията се дублират, докато при площадките в частните дворове стремежът е да има повече различни съоръжения.

По отношение на възрастта, с нарастването й трябва да предвиждаме повече елементи, позволяващи спорт и физически занимания, за сметка на забавните съоръжения, предпочитани от по-малките.

Най-често използваните в домашните детски площи съоръжения за игра са: люлки, пързалки, катерушки, къщички и др. Комбинираните детски съоръжения са изключително ценни за двора, тъй като едно съоръжение изпълнява много различни функции, което позволява възможностите на една голяма детска площадка да се съберат на малка площ.

Този тип люлки могат лесно и бързо да бъдат направени от разнообразни материали, като ефектът им няма да отстъпва на този, който имат фабричните модели.

При избора на детски съоръжения избягвайте тези предназначени за деца до пределна възраст. Имайте предвид, че докато в детските градини е оправдано съоръженията да съответстват на възрастта на децата, при домашната градина това не е така, поради бързото порастване, което ще наложи твърде скоро подмяна.

Почти всички детски съоръжения могат да бъдат направени и саморъчно от човек със средни технически познания.

Сложните кули, къщички и лабиринти, изискват повече пространство, затова могат да се видят основно при по-големите детски площадки. Освен това този тип съоръжения не са толкова често използвани, колкото люлките и пързалките.

Някои отделни елементи, като люлката например, може да бъде направена изключително лесно чрез завързването й към дърво или специално направена преди това конструкция (без сложни и нежни лагерни връзки). В градината много лесно може да бъде направена и катерушка, като за целта са нужни само няколко ствола на едри и здрави дървета или забити колове. Между тях се изплита груба, но много здрава, едра мрежа от устойчиво на влага и слънчево греене въже. Тази мрежа трябва да се подменя ежегодно или през 2 до 3 години в зависимост от използваните материали.

Решенията при комбинираните детски съоръжения са толкова много и различни, че могат да бъдат срещнати наистина футуристични модели.

Обикновено височината на катерушките в двора е строго свързана с възрастта на децата и тя трябва да бъде много ниска, когато те са малки и може да се увеличи до няколко метра, когато те са на възраст над 8 – 10 години.

Освен типичните съоръжения за една детска площадка, тази в градината трябва да притежава и някои допълнителни елементи. Най-важни от тях са спортните съоръжения.

Интересно детско съоръжение, направено изцяло от дърво, като са използвани подръчни материали и инструменти. Този тип детски съоръжения са особено подходящи за дворове на старини и възрожденски къщи, които ще понесат зле лъскавите метално полимерни съоръжения, предлагани масово на пазара.

Те се проектират като част от детската площадка, но тяхната функция е малко по-различна. Най-често в детската площадка се предвижда удачно избран на височина гимнастически лост, малка успоредка и др. Често към детската площадка се добавят и баскетболни кошове или пилони за опъване на волейболна мрежа, така че да се осигури възможност за спортуване макар в импровизиран вариант.

Безопасността на детските площадки е много обсъждан проблем през последните години, който налага приемането на все по-нови стандарти, заминащи много от добре познатите ни детски съоръжения и настилки с други, даващи по-малка възможност за нараняване.

Единствено при люлките е допустимо да има дублиране в една частна детска площадка. Това се налага поради предпочитанието на почти всички деца към това детско съоръжение, както и невъзможността люлеенето да ангажира повече от едно дете за разлика от игрите, които предлагат останалите уреди в площадката.

При домашните детски площадки обикновено се използват материали и съоръжения, които отстъпват на общоприетите норми за безопасност, освен това практиката е доказала, че децата са под значително по-слаб контрол на детската площадка в двора, което допълнително засилва риска за безопасността им. Въпреки големият брой модерни материали, които се използват масово в  съвременните детски площадки, риск от нараняване винаги съществува. Практиката е доказала, че най-много инциденти на детските площадки се получават при деца под 5 години, докато при деца на възраст над 10, инцидентите са изключително редки.

Купуването на малки детски съоръжения е приемливо за деца под 3 – 4 годишна възраст, докато при по-големите е за предпочитане направата на детска площадка на открито.

За повишаване на безопасността на детските площадки се използват антишокови покрития на площта. Към тези настилки се отнасят различните каучукови покрития, като за съжаление са доста скъпи (цена за квадратен метър над 20 лв.). Антишокво покритие също така е пясъкът, който осигурява достатъчна защита от нараняване при падане. Макар, че тревното покритие отстъпва значително на каучуковите плочи и на пясъка, той е много добър и естетичен избор. При малки дворове е за предпочитане площадката да бъде оставена на тревно покритие до неговото прореждане, в следствие използване от децата.

Пясъка, примесен с трошен камък е антишоково покритие. Като антишоково покритие може да се използва и пясък премесен с перлит. Всички атишокови покрития от този тип трябва периодично да бъдат поливани, за да се ограничи запрашаването, което те създават, когато са сухи.

При прореждане на тревата от отъпкването, което децата са направили при игрите си, ясно ще проличи точно колко площ трябва да обезопасим. Когато в къщата живее само едно дете и то играе само на площадката или тя се използва само в почивните дни, има голяма вероятност тревата да се запази и като постоянно покритие, особено ако е подбрана устойчива на отъпкване смеска.

Важно е детската площадка да бъде засенчена през лятото и сравнително слънчева през зимата. Това се получава лесно, като се използва едно или няколко широколистни дървета. Най-често не дърветата се засаждат в детската площадка, а тя се устройва под тях.

Въртележките са много обичани от децата, но те са доста обемисти и обикновено не намират място в домашния детски кът.

Дърветата имат и това предимство, че могат да послужат като основа за направа на въжени катерушки, които са много модерни и интересни, а освен това са много по-безопасни от металните такива.

Сред основните изисквания при създаването на детската площадка и при допълнителното озеленяване е да направим така, че да няма опасни за децата растения. Най-често като такива се третират всички видове, които могат да причинят физически щети на децата.

Катерушките от въжета стават все по-популярни, поради мекотата и гъвкавостта на елементите, от които са създадени, имащи силно щадящ ефект за децата.

Това са растения, притежаващи тръни, бодли, дълги режещи листа или друга физическа характеристика, правеща нараняването лесно. Освен това използваните тук растения трябва да не бъдат отровни, тъй като в процеса на изследване на околната среда децата често опитват и на вкус заобикалящите ги обекти, което може да бъде доста опасно при някои силно отровни видове (тис, мелия и др.).

Детската площадка е не просто един кът, даряващ децата с много игри и приятно прекарано време, но и красив и интересен градински елемент.

Цялостната подредба на детския кът в двора трябва да създава спокойствие във вас и  децата. Въпреки всички положителни страни на детската площадка, тя ще бъде по-привлекателна за момчетата, отколкото за момичетата, за по- големите деца, отколкото за малките и не на последно място, игрите на детската площадка ще бъдат достатъчно ангажираща единствено ако детето има с кого да играе.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име