ЗА КРАСОТАТА НА СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО

0
4236

Мнозина са имали любимо растение в градината, което се отличава от всички останали цветя от своя вид с интересен и изобилен цъфтеж или пък отделен сорт, който ви е грабнал още с първия си цвят, но не знаете дали ще успеете да го откриете отново през следващата година. Ако наистина желаете да запазите определено растение, то това би било доста трудно, а в отделни случаи дори невъзможно, но за сметка на това е напълно възможно да го размножите вегетативно и да запазите получените млади екземпляри, които са доста по-жизнени и невзискателни от своите родители. Най-често вегетативното размножаване се прави чрез вкореняване на ризници и по-ограничено с отводи или чрез разделяне на старите растения.

По този начин си струва да съхраните наистина много красиви растения, които трудно ще намерите през следващата година. Залитането в крайност, като съхраняване на растения от всички видове и сортове, отглеждани в градината, може да ви коства много усилия и ще ви се наложи да намерите достатъчно място, което не винаги е възможно. От друга страна, вкоренените през есента растения са по-невзискателни и сигурни. Веднъж размножени те се нуждаят от по-малко грижи и са по-устойчиви към неблагоприятни условия от семенно размножените растения през пролетта. Много често тази практика се прилага при лесно размножаващи се и силно вариабилни едногодишни видове като петуниите, различните видове циганчета, вербени, латинки едногодишни карамфили, бегонии, газания и много други. Но може да се прилага и при растения със значително по-трудно размножаване, при които се налага използване на отводи или други техники, които имат малка продуктивност на нови растения и изискват повече грижи за своето реализиране.

Особено ценна е възможността да размножаваме и запазваме в градината си някои уникални растения, които са се получили от семена, събрани и засети от самите нас. Интересна е възможността и за модифицирането на някои едногодишни видове, които размножени вегетативно започват да цъфтят и да се разклоняват много по-рано. При почти всички едногодишни видове вкоренените през есента растения ще започнат да цъфтят още през май-април, докато произведените по стандартния начин растния ще встъпят в цъфтеж доста по-късно

Вид Начин на размножаване Условия на зимуване
агератум Вкоренява се лесно, заложете резниците за вкореняване в промит речен пясък или перлит под стъкло. Засадете вкоренените растения в сандъчета с универсална почвена смес на гъсто. Съхранявайте в помещение с минимални температури през зимата над 0 0С.
бегония Градинските бегонии се вкореняват най-добре и бързо, потопени в съд с вода. Вкоренените растения могат да бъдат засадени нагъсто в сандъче или друг съд. През зимата трябва да бъдат поставени в светло помещение с температури над + 10 0С.
вербена Резниците се вкореняват добре във вода или засадени директно в почвената смес. Светло и хладно помещение. Минимална температура до -2 0С.
газания Резниците се вкореняват изключително лесно и бързо в почвен субстрат. Светло и хладно помещение. Минимална температура до 0 0С.
гомфрена Вкоренява се лесно от резници, както във вода, така и директно засадена в почвата Светло помещение с температури над + 10 0С.
грамофонче Вкоренява се лесно чрез резици, лесно могат да се правят и отводи. Светло помещение с температури над + 10 0С.
декоративен грах Размножава се предимно с отводи. Още в началото на лятото някои стъбла се покриват с почва, така че да се вкоренят, а пъпките по тях да се развият в нови растения. Хладно и дори студено, но светло помещение. Минимална температура за кратко до -5 0С.
декоративен тютюн Вземат се резници от стъблото под съцветията. Вкоренява се много добре, но получените нови растения са с ускорен цъфтеж и с по-малки размери. Светло помещение с температури над + 15 0С.
едногодишни карамфили Размножаването става чрез резници, които се вкореняват в промит речен пясък или в перлит под стъкло. При някои сортове е възможно и вкореняване във вода. Светло и хладно помещение. Минимална температура до 0 0С.
калифорнийски мак Вкоренява се доста трудно. Най-добрият вариант е да заложите резниците в перлит под стъкло. Много добър вариант е направата на отводи. Добре вкоренените още през лятото растения могат да се засадят на постоянно място през раната есен. Хладно и дори студено, но светло помещение. Минимална температура за кратко до -5 0С.
клеоме Този вид се размножава,вкоренява се във вода или стерилен субстрат. Вкоренявайте резниците на засенчено място. Светло и хладно помещение. Минимална температура до + 5 0С.
кобея Размножава се лесно от полузрели резници, вкоренени в перлит или универсална почвена смес. Често се прилага размножаването с обикновен и китайски отвод. Старите растения могат да се подрежат силно като се остави само основното стъбло с къси разклонения и се засадят в саксии и се съхранят за следващата година. Светло и хладно помещение. Минимална температура до 0 0С.
космос Вкоренява се лесно чрез резници, като с успех могат да се приложат различни методи. Светло и хладно помещение. Минимална температура до + 5 0С.
кученце Вкоренява се добре в перлит под стъкло. Хладно и дори студено, но светло помещение. Минимална температура за кратко до -5 0С.
лаватера Вкоренява се с резници от цветоносните стъбла. Най-добре ги заложете върху парлит под стъкло. Светло и хладно помещение. Минимална температура до + 5 0С.
латинка Вкоренява се лесно поставена за вкореняване в почва или във вода. Много добър метод за размножаване е разстилането на стъблата върху влажна почва, където те обикновено се вкореняват. След това всеки лист се отрязва и пъпката в основата му дава ново растение. Светло и хладно помещение. Минимална температура до+2 0С.
лимониум През есента извадете дългия централен корен и го нарежете на сегменти с дължина около 4 – 6 см. Заложете сегментите в универсален почвен субстрат. Хладно и дори студено, но светло помещение. Минимална температура до 00С.
лобелия Вкоренява се много лесно във вода или ако резниците бъдат засадени директно в почва под стъкло. Светло и хладно помещение. Минимална температура до + 5 0С.
петуния Вкоренява се задоволително в перлит или почва под стъкло. Зелените резници могат да се вкоренят и във вода. Светло и хладно помещение. Минимална температура до -2 0С.
пламъче Вкоренява се много добре, новополучените растения имат ускорен цъфтеж. Светло и хладно помещение. Минимална температура до + 5 0С.
пъстра млечка Лесно се вкоренява  по различни методи. Светло помещение с температури над + 10 0С.
тагетес Резниците се вкореняват доста бързо. Вкоренените растения започват да цъфтят почти веднага, обикновено стават по-компактни от майчините екземпляри. Светло и хладно помещение. Минимална температура до 0 0С.
титония Вкоренява се задоволително в стерилен субстрат под стъкло. Светло помещение с температури над + 15 0С.
циния Вкореняването е без проблем. За целта вземете части от стъблото от средната и горната част на растенията. Подобно на другите типични едногодишни видове цъфтежа се появява много по-рано при подходящи условия. Светло и хладно помещение. Минимална температура до + 5 0С.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име