От ноември започва най-подходящият период за засаждане на широколистни листопадни живи плетове, който продължава чак до април. Ако имате намерение да изграждате жив плет трябва добре да планирате дейностите свързани с това.

За да се справите успешно с тази задача трябва да сте добре запознати с основните възможности, които имате както при изграждане на живия плет така и при избора на вид и последващите го особености.

Живият плет може да се засажда с едноредова или многоредова схема на засаждане. Едноредовите живи плетове са много по-евтини, но създават желаният обем доста по-бавно, чето стоят рехаво и не естетично. В същото време, макар доста по-бавно те са в състояние да създадат обем и гъстота не по-малки от тези при двуредовите схеми. Едноредовите живи плетове са най-евтини и при един по-икономичен подход или при озеленяване на вилата или къщата на село това е идеалният вариант. У нас често се правят едноредови живи плетове и от скъпите и ефектни видове като лавровишня, лъжекирапис, западна туя, тис, чемшир и т.н. Двуредовите живи плетове са най-често предпочитани. Обикновено те се предвиждат със същия обем като едноредовите, но се разчита, че по-големият брой растения в тях ще осигурят по-бърз растеж в началото и по-голяма гъстота в последствие. Живите плетове с три и повече реда се изграждат рядко, като това обикновено е свързано с някаква специфична необходимост или идея. При многоредовите живи плетове през определено разстояние трябва да се оставят проходи, от които да се извършват резитбите.

Тисът е едно от най-подходящите растения за живи плетове, но  у нас се използва рядко за тази цел.

                Подборът на вида, от който да изградим своят жив плет е много важен, но същевременно трябва да подчертаем, че у нас се предлагат само една малка част от подходящите видове и ако желаем нещо различно обикновено се налага да използваме по-скъп посадъчен материал формиран като стандартни фиданки или сами да го произведем. Ние ще се спрем само на видовете, които са лесно на нашия пазар. Най-лесно можете да намерите лигуструма. Този вид не е никак лош, но с право се приема за твърде обикновен и евтин.  За тези, които желаете да имат категорична смяна на сезоните и не се безпокоят от обезлистването на живият плет е най-добър обикновеният лигуструм. Той е с по-издължени листа, които опадат напълно през есента.

Лейландовият купресокипарис или просто лейланд е най-безпроблемното и обичано иглолистно растение за живи плетове.

Полувечнозеленият овалнолистен лигуструм запазва част, а при топли години и почти всичките си листа през зимата, при по-студено време, обаче той изглежда по-скоро продран. Най –висококачествени  живи плетове могат да бъдат създадени от вечнозеленият японски лигуструм, който за жалост не е достатъчно студоустойчив и може да се използва само в по-топлите части от страната. Сред любимите видове за изграждане на живи плетове у нас е и чемширът. Това е вид притежаващ толкова много положителни качества, че едва ли можем да изброим всички, основните му недостатъци са твърде наситеният цвят, който не се нрави на много хора, този проблем отчасти е решен от сортовете с по светла листна маса, които обаче се намират трудно у нас. Вторият проблем при чемширът е относително бавният му растеж.

Млад жив плет от обикновен габър.

Евонимуса (чашкодрян) е пъстър и много красив вечнозелен вид, който е стандартно растение за жив плет използвано сравнително рядко у нас за тази цел, но налично във всички градински центрове и разсадници. Красиви и устойчиви живи плетове могат да се изграждат и от популярната в нашите градини лавровишня. Ниски живи плетове могат да се изградят и от някой компактни храстови видове като ниските вечнозелени лоницери и различните видове котонеастер. Те образуват много качествени и красиви ниски жив плетове, които могат да се използват на много повече места  в градината.

Иглолистни живи плетове най често се изграждат от различни сортове туи, лъжекипариси, от лейландовият копресокипарис, от кипариси, от някой видове хвойна и др. Живите плетове създадени от иглолистни са доста скъпи, което прави използването им сравнително ограничено.

Част от жив плет изпълнена от цветен бук (в случая сорт с червени листа) през пролетта.

                По нестандартни видове, които могат да се използват за живи плетове са: черницата, тя образува относително правилна форма, но поради едрите листа изглежда по-грубо от описаните видове. Джанката е един от най-добрите видове за жив плет, често се използват и сортовете с различно оцветяване на листата, направените от нея живи плетове са изключително качествени и могат да имат височина до 3 -5 м. Полският клен е често използван за живи плетове в северна Европа, те имат много добро качество. Този вид не се предлага у нас като посадъчен материала, за тази цел засейте семена през есента, които ще ви дадат изобилие от растения през пролетта. Вероятно най-широко използваният за живи плетове вид в страните с по-влажен и хладен климат е обикновеният бук, за съжаление у нас този вид може да се използва, само там където е естествено разпространен, освен това се предлага изключително рядко като посадъчен материал. Близки по качества до обикновеният бук са различните видове габър (обикновеният и келявият), които могат да се използват значително по-широко.

От двете страни на бора се вижда прекрасен жив плет изграден от полски клен.

                Схемата на засаждане е различна в зависимост от силата на растеж при използваният вид и желанието ни да ускорим нарастването и формирането. За ниските и компактни храсти се използват двуредови схеми с разстояние между редовете и вътре в реда 10 – 20 см. При средно високите и високите храсти масово използвани в практиката се прилагат едноредови схеми с разстояние между растенията 20 – 40 см. или двуредово като разстоянието между редовете е 20 – 30 см. При използване на дървесни видове обикновено се препоръчват едноредови схеми с разстояние между растенията от 40 до 100 см.

Жив плет от бук през първата си пролет.

                Преди засаждането трябва да се изкопае канал  или дупки за засаждане. Тъй като при схемите предвиждащи гъсто засаждане мястото между растенията не е достатъчно за направа на самостоятелни дупки се изкопава посадъчен канал. Растенията се засаждат по опънат канап, така че да се избегне изкривяване. След като засадите вашият жив плет трябва да изрежете всички растения ниско на няколко пъпки, така че да предизвикате силно разклоняване и буен растеж.

Млад жив плет от бук.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име