Днес има изобилие от решения на градински и паркови настилки, които имат както различен външен вид, така и понякога дори създават различно усещане при ходене по тях. Но класическите настилки като паветата също имат своите безспорни предимства, които не могат да бъдат пренебрегнати.

                Паветата са несвързана настилка, която позволява водата да попива вътре в самите алеи и площадки, което е важно за намаляване на повърхностния отток и натоварването на канализацията при дъждовно време. Те позволяват почвата под тях да се овлажнява и снабдява с кислород, което прави възможно в нея да се развиват корените на близо разположените дървета и храсти. Паветата са гъвкава настилка, която копира евентуалните промени в  релефа, свързани със слягане на насипи или с нарастване на корени,  неща, които биха довели до напукване и силна деформация при площи решени с монолитни бетонни настилки или с бетонни плочи. 

                Съвременните бетонни павета се различават от класическите по това, че могат да имат доста по-разнообразна форма и оцветяване. Това позволява да се използват много по-широко и да се постига значително по-разнообразен ефект. Паветата са особено предпочитани при направата на кръгли площадки, защото правилно подредени те образуват кръгове или полукръгове, които дават максимална стабилност на всяко отделно паве.  

Това не се отнася обаче за доста често предлаганите правоъгълни павета, които могат да се подреждат по коренно различни начини, както и за многоъгълните (най-често шестоъгълни) павета, които правят чудесни плътни настилки, без в тях да се очертават определени форми или  направления на стабилност.  Геометричните павета, които не се подреждат в дъги създават впечатление за по-правилни повърхности, като запазват общия ефект за паваж.

По често този тип павета се реализират като свързана настилка като отделите елементи се прилепват с цимент или друг свързващ материал. Тъй като паветата в градините се използват за сравнително малки площи за здравината на настилките от съществено значение е подсигуряване на достатъчно надеждни бордюри, които да пречат на постепенното „разхлабване” на паважа от към краищата му. Освен за плътни решения, подобно на класическите павета, те могат да бъдат решени също така на тревна или цветна фуга.

Те често се използват за стабилизиране на тревните покрития около алпинеуми, кътове за отдих и места, на които извършваме често различни дейности, което заплашва незащитеното тревно покритие от прореждане. В този случай паветата се нареждат с относително голяма и дълбока фуга, в която се засява трева. При често отъпкване ние стъпваме върху паветата, а не върху тревата, така че тя се запазва в добро състояние, като при задоволителни грижи може почти напълно да скрие настилката. Интересното и различното, в сравнение с класическите павета, е много по-силния ефект на ярко оцветените циментови елементи, което ще придаде нов и очарователен вид на това класическо решение.

                Цялостният ефект на по-голяма правилност и яркото оцветяване правят циментовите павета много по-подходящи като настилка в двора на една съвременна къща. Често циментовите павета се използват в  сложно аранжирани настилки с различни други материали като каменни плочи, трошен камък, чакъл. Много модерни са и комбинациите с различни други бетонни настилки, например често се правят комбинации с различни видове бетонни плочи и др.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име