Ако  искаме да поддържаме височината на тревата в границите от 1,5 см. до 4,5 см., без да се съобразяваме с недостатъците на моторните косачки – трудно пускане, голям шум, отровни газове, разходи за гориво и поддръжка, замърсяване на въздуха, то  идеалното средство за това е ръчната барабанна косачка.

Историята на тази машинка е близо 200 годишна – тя е създадена през 1830 г. Безотказна е като парния локомотив и до ден днешен се използва с успех.

Произвежда се в различни модели и варианти.

Различните модели се произвеждат или без събирателен кош за тревата или с него. За предпочитане е второто, тъй като площта веднага е чиста от окосената трева, но съществува неудобството, че апаратът се утежнява и става по-трудно да се маневрира с него.

         Събирателния кош за окосената трева помага площта веднага да се почисти и да остане в окончателния вид, в който искаме да я виждаме

Все пак, тъй като се задейства с човешка сила чрез бутане напред, големината на площта, която може да се обработва с нея не трябва да надвишава 600-700 кв. м. Устройството на тази машинка за косене е показано на  фигурата.Основният работен орган е барабанът с ножове (поз. 5), при въртенето на който тревата се притиска към гредата с контраножа (поз. 9) и се срязва. Барабанът се върти с голяма скорост благодарение на това, че голямото зъбно колело (поз. 10), което е закрепено на ходовото колело,

 завърта малкото зъбно колело (поз. 2) получава се повишаваща зъбна предавка която увеличава оборотите 4-5 пъти.

 Устройство на барабанната косачка:                                       1 – ходово колело;                       2 – малко зъбно колело;               3 – предна греда;                         4 – ос;                                           5 – барабан с ножове;                   6 – регулатор на височината на  косене;                                           7 – ръкохватка за бутане;               8 – валяк;                                     9 – греда с контра нож;                10 – голямо зъбно колело.

Регулирането на желаната от нас височина на косене се извършва бързо и лесно. В единия случай се повдига контраножа със специални винтове, закрепени отстрани на двата борда, а в другия – чрез лост свързан с малко копиращо колело.

Косенето с този тип косачки трябва да става по един път на седмица. Ако това не се прави, то при следващото косене просто трябва да бутате машинката по-здраво. За да става косенето качествено трябва да се спазва и едно друго изискване – да се коси на 1/3 от височината на тревата. Например ако височината на тревата е 6 см., то ние трябва да нагласим косачката да работи на 4 см. Ако сме оставили ливадата без окосяване за по-дълго време и тревата е пораснала напр. до 10 см – трябва да се коси на два етапа, при първо минаване я косим на 7 см., а на второ минаване стигаме до 4 см. височина.

  Почистването на ножовете на барабана и на контрабарабана след работа от зелена тревна маса е препоръчително за тяхната по-дълга работоспособност

При този начин на косене малките късчета окосена маса, които се получават, по лесно попадат между стръковете трева и служат за мулчиране и попълване на празните пространства. Там където се коси за първи път е необходимо щателно предварително почистване на площта от камъни, клончета от храсти и дървета и на други твърди предмети, които биха затруднили нормалната работа на косящия апарат, а в някои случаи дори биха го повредели.

Поддръжката на барабанната косачка е много лесна и се състои в периодично проверяване на хлабината между ножовете на барабана и контраножа чрез хлабиномерни пластинки и регулиране на тази хлабина, ако е необходимо. След всяко косене се изчеткват ножовете и контраножа от останала по тях зелена маса и машинката се прибира на сухо място, за да не създаваме условия за поява на ръжда. При необходимост ножовете се заточват с брус за заточване на ръчна коса.

Предимства при използване на ръчна барабанна косачка пред моторните косачки:

  • тиха е при работа и тежи до 10 – 12 кг.
  • щади околната среда и човека, който работи с нея от отровни газове,
  • при работа не разкъсва тревата а прави качаствен срез като с ножица,
  • няма вибрации,
  • лесна е за съхранение,
  • лесно се транспортира от едно място на друго,
  • лека е за бутане и спомага за добрата физика на градинаря и на неговото здраве,
  • лесна е за регулиране и за обслужване.

При косене крайните ръбове на ливадата не могат да се оформят добре с барабаннатта косачка, но една специална ножица, приложена допълнително, може да свърши това по перфектен начин.

  Прилагане на допълнително оформяне на крайните ръбове на ливадата чрез ръчна ножица

Наред с предимствата, обаче, машинката има и някои недостатъци – не може да коси добре високи треви и плевели, които са над 15 см. височина (някои от тях са вече вдървесинени), по-трудно се бута, ако оставите тревата неокосена за повече от една седмица, увеличава се с около 50 % времето за косене на дадена площ (напр. ако косим за 20 мин. с моторна косачка, то същата работа я вършим за 30 мин. с ръчната барабанна косачка, пригодна е за работа на сравнително маломерни площи – до 600-700 кв. м., при влажна трева се наблюдава приплъзване на ходовите колела и нарушаване на нормалния режим на косене.

При косене с ръчна барабанна косачка могат да се обуят на краката специални приспособления с метални шипове, които служат за аериране на ливадата. Барабанната косачка може да бъде прилагана и на по-големи площи, ако се приложи варианта й за теглене от малко мотоблокче, върху което седи градинаря.

     

Мотоблок за дърпане на барабанна косачка и специални обувки за аериране на ливадата, когато ходейки пеша, бутате косачката.

Въпреки посочените недостатъци ръчната барабанна косачка си остава идеална машинка за поддържане на ливадата ни в перфектен вид, особено ако площта е не твърде голяма.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведе своя коментар
Вашето име